Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και στο πλαίσιο συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), και ειδικά την Διατμηματική Επιτροπή του ΥΠΠΑΝ για θέματα Ισότητας των φύλων που συντονίζει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του εν λόγω Διαγωνισμού, ο οποίος προκηρύχθηκε με την ταυτάριθμη εγκύκλιο ημερ. 3 Φεβρουαρίου 2020 και διοργανώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020.

Η Κριτική Επιτροπή συνήλθε στις 7 Ιουλίου 2020 στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και εξέτασε 13 συμμετοχές μαθητριών από ισάριθμα σχολεία. Αφού έλαβε υπόψη τα κριτήρια του διαγωνισμού και εξέτασε τις συμμετοχές, αποφάσισε ομόφωνα τη βράβευση της τελειόφοιτης μαθήτριας Γεωργίας Νικολάου του Λυκείου Παραλιμνίου.

Η μαθήτρια, η οποία διακρίθηκε, θα κληθεί από τον Υπουργό Εξωτερικών δρα Νίκο Χριστοδουλίδη να παρακολουθήσει το εργασιακό του πρόγραμμα και να συναντήσει γυναίκες διπλωμάτες.

 

Εγκύκλιος