Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και στο πλαίσιο εργασίας της Διατμηματικής Επιτροπής για την Ισότητα των Φύλων στην Εκπαίδευση, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του εν λόγω Διαγωνισμού, ο οποίος προκηρύχθηκε με την ταυτάριθμη εγκύκλιο ημερ. 17 Δεκεμβρίου 2019.

Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, κ. Πρόδρομος Προδρόμου, και η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Ζέτα Αιμιλιανίδου, θα επιδώσουν τα βραβεία και τους επαίνους στους μαθητές και τις μαθήτριες τη Δευτέρα, στις 6 Ιουλίου 2020, ώρα 12:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στο ισόγειο.

 

Εγκύκλιος και συνημμένα