Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (Κ.Ε.Ε.Α.) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου σάς πληροφορεί ότι μπορείτε να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα των μαθητών/τριών του σχολείου σας στα δοκίμια, τα οποία χορηγήθηκαν την περίοδο Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2020.

Σημειώνεται ότι, λόγω της έκτακτης αναστολής της λειτουργίας των Δημοτικών σχολείων από τις 13 Μαρτίου 2020, ολοκληρώθηκε μόνο η χορήγηση του Τεύχους Α΄. Εφόσον για μερικούς/ές μαθητές/μαθήτριες η αξιολόγηση (με τη χορήγηση του Τεύχους Β΄) δεν έχει ολοκληρωθεί, τα παιδιά αυτά θα αξιολογηθούν την επόμενη σχολική χρονιά. Συγκεκριμένα, για τα παιδιά αυτά, στον Πίνακα Αποτελεσμάτων παρουσιάζονται οι δηλώσεις «>Α1» (Αρχική Αξιολόγηση) και «Εκκρεμεί Τελική Αξιολόγηση» (Τελική Αξιολόγηση).

Τα αποτελέσματα θα είναι προσβάσιμα από την Ενιαία Βάση Δεδομένων μέχρι και την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020.

  1. Eπισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΚΕΕΑ (http://www.keea.pi.ac.cy) και επιλέξτε τον σύνδεσμο «Ενιαία Βάση Δεδομένων Μαθητικού Πληθυσμού».
  2. Eπιλέξτε τον σύνδεσμο 4 «Αποτελέσματα Προγράμματος Ελληνομάθειας».
  3. Eπιλέξτε το όνομα του σχολείου σας και καταχωρίστε τον κωδικό αριθμό ΕΒΔΧΧΧΧΧΧ (τα έξι αριθμητικά ψηφία ‘Χ’ είναι ίδια με αυτά του κωδικού ΕΒΔ, ο οποίος σας έχει ήδη αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την έναρξη της σχολικής χρονιάς).

Τονίζεται όπως, στα αποτελέσματα έχει πρόσβαση μόνο η Διεύθυνση του σχολείου, ώστε να αποφευχθεί τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των μαθητών/τριών.

Σε περίπτωση αποριών ή/και διευκρινίσεων, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με το Κ.Ε.Ε.Α. μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος Ελληνομάθειας (http://keea-ellinomatheia.pi.ac.cy/ellinomatheia/) επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Αναφορά Προβλημάτων».

 

Εγκύκλιος