Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο, ΠΑ.ΒΙ.Σ.) στο πλαίσιο του καλύτερου σχεδιασμού και βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων προγραμμάτων του κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, παρακαλεί τα σχολεία που συμμετέχουν στις δράσεις του ΠΑ.ΒΙ.Σ. όπως δώσουν την ανατροφοδότησή τους.

Τα σχολεία καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο μέχρι την 26η Ιουνίου 2020, εάν κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά (2019-2020) έχουν συμμετάσχει σε ένα από τα πιο κάτω Προγράμματα:

  • Σχολική Διαμεσολάβηση (2ο έτος εφαρμογής)
  • Παίρνω την Π.Α.Σ.Α. για τον Σχολικό Εκφοβισμό (2ο έτος εφαρμογής)
  • Ομάδες Υποστήριξης Συνομηλίκων (2ο έτος εφαρμογής)
  • Πρόληψη και διαχείριση των σχολικών συγκρούσεων (1ο έτος εφαρμογής)
  • Πρόληψη και διαχείριση του σχολικού εκφοβισμού (1ο έτος εφαρμογής)

Το ερωτηματολόγιο θα συμπληρωθεί ανώνυμα από τους/τις Διευθυντές/Διευθύντριες των σχολείων και από όλους τους/τις εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στις επιμορφώσεις και εφάρμοσαν το Πρόγραμμα στη σχολική μονάδα.

Τα σχολεία που συμμετείχαν στο 1ο έτος εφαρμογής των Προγραμμάτων (Πρόληψη και διαχείριση των σχολικών συγκρούσεων, Πρόληψη και διαχείριση του σχολικού εκφοβισμού) μπορούν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.surveymonkey.com/r/JTTW3YW, ενώ τα σχολεία που συμμετείχαν στο 2ο έτος εφαρμογής (Σχολική Διαμεσολάβηση, Παίρνω την ΠΑ.ΣΑ. για τον Σχολικό Εκφοβισμό, Ομάδα Υποστήριξης Συνομηλίκων) μπορούν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.surveymonkey.com/r/JF2DN87.

Σε περίπτωση αποριών ή/και διευκρινίσεων, σε σχέση με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με τους λειτουργούς του ΠΑ.ΒΙ.Σ. Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , 22402350) ή Νίκη Νικολαΐδου ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , 22402487).

 

Εγκύκλιος