Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι θα διεξαχθεί τηλεδιάσκεψη για τους/τις σχολικούς βοηθούς/συνοδούς παιδιών με ειδικές ανάγκες, με σκοπό την επιμόρφωσή τους για το Υγειονομικό Πρωτόκολλο που πρέπει να ακολουθείται. Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί από ειδικούς, μέλη της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας.

2. Καλούνται όλοι/ες οι σχολικοί βοηθοί/συνοδοί παιδιών να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στη μία από τις δύο ημερομηνίες των τηλεδιασκέψεων, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-eggrafes.ac.cy), στην κατηγορία «Ημερίδες-Συνέδρια» το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020. Οι τηλεδιασκέψεις θα πραγματοποιηθούν Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2020 και Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2020, στις 14:30-16:00.

3. Για να καταστεί δυνατή η εγγραφή του/της κάθε σχολικού/ής βοηθού/συνοδού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου θα πρέπει πρώτα ο/η κάθε ενδιαφερόμενος/η να δημιουργήσει τον προσωπικό του/της λογαριασμό ακολουθώντας την πιο κάτω διαδικασία. Σημειώνεται ότι όσοι/ες σχολικοί βοηθοί/συνοδοί έχουν ήδη δημιουργήσει λογαριασμό από πέρσι δεν χρειάζεται να επαναλάβουν την διαδικασία αυτή και μπορούν να προχωρήσουν άμεσα στην εγγραφή τους. Για τη δημιουργία λογαριασμού στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών χρειάζεται να συμπληρώσει ο/η κάθε ενδιαφερόμενος/η τα στοιχεία του/της στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://myprofile.pi.ac.cy/index.php?action=newuser. Στο πεδίο «Θέση» θα πρέπει να επιλεγεί «Σχολικός/ή βοηθός/συνοδός». Μετά τη συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων (αναγράφονται με *) θα πρέπει να επιλεγεί η δήλωση «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους όρους εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών» και «Εγγραφή». Με την ολοκλήρωση της εγγραφής των προσωπικών στοιχείων του προφίλ του/της κάθε Σχολικού/ής Βοηθού/Συνοδού, θα αποσταλεί σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα από τον Διαχειριστή του Συστήματος, στο προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του/της κάθε αιτητή/αιτήτριας, για έγκριση του λογαριασμού του/της. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, τότε και μόνο ο/η κάθε σχολικός/ή βοηθός/συνοδός θα μπορεί να συνδεθεί στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών.

4. Επειδή ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων είναι περιορισμένος διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία και την ώρα καταγραφής της δήλωσης. Με την ολοκλήρωση της περιόδου υποβολής των αιτήσεων, οι συμμετέχοντες/χουσες θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά για τις λεπτομέρειες της διαδικτυακής συνάντησης (διαδικτυακός σύνδεσμος, οδηγίες σύνδεσης κ.λπ.).

 

Εγκύκλιος

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής