Ανακοινώνεται η ανάρτηση του ηλεκτρονικού τόμου των Πρακτικών του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου: «Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία: Ταυτότητες, Κείμενα, Θεσμοί», το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 11 και 12 Οκτωβρίου 2019, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», στη Λευκωσία. Υπενθυμίζεται ότι το Συνέδριο διοργανώθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στον ηλεκτρονικό τόμο των Πρακτικών του Συνεδρίου συμπεριλαμβάνονται άρθρα, στα ελληνικά και τα αγγλικά, από συμπόσια και προφορικές παρουσιάσεις, που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να εντοπιστούν στον ιστότοπο του Συνεδρίου: http://www.pi.ac.cy/literacy.

Ανακοίνωση

Πρακτικά