Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σε συνέχεια της εγκυκλίου (Αρ.10071) με ημερομηνία 2 Δεκεμβρίου 2019, σε σχέση με την υποβολή του εντύπου 2 «Αξιολόγηση/αξιοποίηση της οικονομικής απόδοσης του προγράμματος Τηγανοκίνησης για περιβαλλοντικές δράσεις στο πλαίσιο του αειφόρου σχολείου» και των σχετικών δικαιολογητικών, μέχρι της 29 Μάϊου 2020, σας πληροφορούμε για τα πιο κάτω:

1. Λόγω της αναστολής φοίτησης των μαθητών/τριών στα σχολεία, για την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου 2020, λόγω της πανδημίας, κατανοούμε ότι η υλοποίηση τόσο της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΑΠΕΠ) των σχολείων (Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση), όσο και οι άλλες προγραμματισμένες περιβαλλοντικές δράσεις (Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση) δεν ήταν δυνατό να ολοκληρωθούν. Ως εκ τούτου, το ποσόν που αποδόθηκε σε κάθε σχολείο, για τη χρονιά 2018-2019, για να αξιοποιηθεί βάσει της ΑΠΕΠ και των άλλων περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε δράσεις σχετικές με το περιβάλλον και την αειφορία στο σχολικό χώρο, δεν είναι δυνατό στην παρούσα φάση να αξιοποιηθεί.

2. Αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην εκπαίδευση και ειδικότερα μετά την επαναλειτουργία των σχολείων, σας ενημερώνουμε ότι το ποσό που καταβλήθηκε σε κάθε σχολείο, στο πλαίσιο του προγράμματος «Τηγανοκίνηση», μπορεί να αξιοποιηθεί, από τα σχολεία κατά τη νέα σχολική χρονιά 2020-2021, μαζί με το ποσό, που θα αποδοθεί στα σχολεία, στο πλαίσιο του προγράμματος για τη νέα σχολική χρονιά.

3. Για το σκοπό αυτό και για λόγους λογοδοσίας και οργάνωσης, παρακαλούμε όπως το έντυπο 2 «Αξιολόγηση/αξιοποίηση της οικονομικής απόδοσης του προγράμματος Τηγανοκίνησης για περιβαλλοντικές δράσεις στο πλαίσιο του αειφόρου σχολείου», συμπληρωθεί κανονικά από τις Διευθύνσεις και στο σημείο «ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΗΓΑΝΟΚΙΝΗΣΗΣ» να σημειωθεί ότι «λόγω της πανδημίας δεν ήταν δυνατό να υλοποιηθούν οι προγραμματισμένες δράσεις των σχολείων, για το σκοπό αυτό το ποσό της «Τηγανοκίνησης» για τη σχολική χρονιά 2018-2019, θα συνυπολογισθεί και θα αξιοποιηθεί με το ποσό που θα καταβληθεί, για το σχολείο, τη νέα σχολική χρονιά 2019-2020». Νοείται ότι σχολεία τα οποία υλοποιήσαν δράσεις για το αειφόρο σχολείο, πριν από την αναστολή της λειτουργίας των σχολείων, θα συμπληρώσουν κανονικά το έντυπο 2, υποβάλλοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.

4. Παρακαλούνται όπως οι Διευθύνσεις των σχολείων αποστείλουν το έντυπο 2 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. / Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , με νέα ημερομηνία υποβολής, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών τις 15 Ιουνίου 2020.

Για όποιες άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήστε με την Προϊστάμενη της Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, δρ. Αραβέλλα Ζαχαρίου (τηλ. επικοινωνίας 22 402352, ηλ. ταχ. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. / Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ).

 

Εγκύκλιος