Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας υπενθυμίζουμε ότι, με βάση την αντιρατσιστική πολιτική του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας «Κώδικας Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού και Οδηγός Διαχείρισης και Καταγραφής Ρατσιστικών Περιστατικών», αναμένεται όπως τα σχολεία αποστείλουν την ετήσια αναφορά ρατσιστικών περιστατικών για τη σχολική χρονιά 2019-2020.

Σύμφωνα με την εν λόγω πολιτική, ο/η Υπεύθυνος/η Εκπαιδευτικός της εφαρμογής του Κώδικα και Οδηγού στο σχολείο, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου, συμπληρώνει ηλεκτρονικά τα συγκεντρωτικά στοιχεία για τα ρατσιστικά περιστατικά του υφιστάμενης σχολικής χρονιάς, μέσω του ηλεκτρονικού συνδέσμου https://tinyurl.com/y7wkh857

Για διευκρινίσεις μπορείτε να αποτείνεστε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στην ηλεκτρονική συμπλήρωση του εντύπου το αργότερο μέχρι τις 26 Ιουνίου 2020.

 

Εγκύκλιος