Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια προηγούμενης ταυτάριθμης εγκυκλίου (ημερ. 27/4/2020), σας υπενθυμίζουμε ότι ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού Νεανικού Βιβλίου (ΚΣΠΝΒ) και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ), υλοποιούν από κοινού πρόγραμμα με τίτλο: «Οι Συγγραφείς Γράφουν και τα Παιδιά Εικονογραφούν μικρές Ιστορίες Ελπίδας και Δύναμης με αφορμή τον Κορωνοϊό».

Το Πρόγραμμα βρίσκεται τώρα στη δεύτερη φάση. Πιο συγκεκριμένα, στο παρόν στάδιο έχουν αναρτηθεί όλες οι ιστορίες που έχουν σταλεί. Τα παιδιά ή και τα σχολεία θα επιλέξουν και θα εικονογραφήσουν τις ιστορίες που επιθυμούν και που πιστεύουν πως αποδίδουν λογοτεχνικά τις μέρες της πανδημίας και τα συναισθήματα που αυτές γέννησαν. Στην τρίτη φάση του προγράμματος, οι εικονογραφημένες πλέον ιστορίες θα μελετηθούν από σχετική επιτροπή, ώστε να επιλεγούν οι καλύτερες και να ενταχθούν αρχικά σε ηλεκτρονική έκδοση.

Παρακαλούμε πολύ για τις ενέργειές σας.

 

Εγκύκλιος