Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) σε συνεργασία με την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) θα αποστείλει στα Δημοτικά Σχολεία, μέσω της Αποθήκης ΥΠΠΑΝ, τα πιο κάτω έντυπα:

  1. Τετράδιο με τίτλο "Μαθαίνω να μην Καπνίζω"
  2. Καρτ-ποστάλ με σχετική θεματολογία με το τετράδιο
  3. Ενημερωτικό φυλλάδιο της εκστρατείας "SMOKE FREE CYPRUS"

Παρακαλούμε όπως η Διεύθυνση του κάθε σχολείου, διανέμει ένα (1) αντίτυπο από το κάθε είδος στους μαθητές/μαθήτριες των τάξεων Ε΄ και Στ΄ δημοτικού. Επίσης, να ενημερωθούν οι διδάσκοντες/ουσες για το περιεχόμενο των εντύπων, καθώς και για πιθανούς τρόπους αξιοποίησης τους ως υποστηρικτικού υλικού κατά τη διδασκαλία.

 

Εγκύκλιος