Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης ημερ. 18.3.2020, για αναβολή όλων των δια ζώσης επιμορφωτικών συναντήσεων λόγω της έκτακτης κατάστασης με την πανδημία του COVID-19, ενημερώνεστε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα προσφέρει εξ αποστάσεως τα προαιρετικά σεμινάρια που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Προαιρετικών Σεμιναρίων.

Όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται, έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή στα σεμινάρια αυτά, μέσω του διαδικτυακού περιβάλλοντος εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου https://www.pi-eggrafes.ac.cy/ στην κατηγορία «Προαιρετικά Σεμινάρια». Οι πληροφορίες που αφορούν σε κάθε προαιρετικό σεμινάριο βρίσκονται στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου https://www.pi-eggrafes.ac.cy/, στον σύνδεσμο «Δήλωση Παρακολούθησης», στη στήλη «Κωδικός και Τίτλος Σεμιναρίου».

Υπενθυμίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί που θα υποβάλουν δήλωση συμμετοχής, θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι έχουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία του προφίλ τους. Οδηγίες για τον τρόπο εισόδου των χρηστών στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, καθώς και για τον τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων τους, υπάρχουν στην εγκύκλιο με Αρ.Φακ.Π.Ι.16.8.01.2 και ημερομηνία 5/12/2018.

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε σχετικά τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας και ενθαρρύνετε τη συμμετοχή τους στα σεμινάρια αυτά, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού της επαγγελματικής τους μάθησης, είτε σε ατομικό επίπεδο είτε στο επίπεδο σχολικής μονάδας.

 

Εγκύκλιος

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής