Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) επιθυμεί να σας ενημερώσει ότι τα αποτελέσματα του Προγράμματος Λειτουργικού Αλφαβητισμού (Π.Λ.Α.) για τους/τις μαθητές/μαθήτριες της Γ΄ και Στ΄ τάξης όλων των δημόσιων δημοτικών σχολείων παγκύπρια είναι έτοιμα.

Τα αποτελέσματα βρίσκονται στην Ενιαία Βάση Δεδομένων και σε αυτά πρέπει να έχουν πρόσβαση μόνο ο/η διευθυντής/διευθύντρια του σχολείου. Για να εισέλθετε στην Ενιαία Βάση Δεδομένων:

  1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΚΕΕΑ (http://www.keea.pi.ac.cy) και επιλέξτε τον Σύνδεσμο «Ενιαία Βάση Δεδομένων».
  1. Για επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων του μαθητικού πληθυσμού της Γ΄ τάξης, επιλέξτε τον Σύνδεσμο 5 «Επιβεβαίωση αποτελεσμάτων Γ΄ τάξης για το Πρόγραμμα Λειτουργικού Αλφαβητισμού».
    Για επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων του μαθητικού πληθυσμού της Στ΄ τάξης, επιλέξτε τον Σύνδεσμο 6 «Επιβεβαίωση αποτελεσμάτων Στ΄ τάξης για το Πρόγραμμα Λειτουργικού Αλφαβητισμού».
  1. Επιλέξτε το όνομα του σχολείου σας και καταχωρίστε τον κωδικό αριθμό ΕΒΔΧΧΧΧΧΧ (ο οποίος σας έχει ήδη αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την έναρξη της σχολικής χρονιάς).

Αναλυτικότερες οδηγίες και επιπλέον πληροφορίες παρατίθενται στο Παράρτημα.

Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε άμεσα για τα αποτελέσματα και προβείτε σε επιβεβαίωσή τους το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020.

Σε περίπτωση αποριών ή/και διευκρινίσεων, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με το ΚΕΕΑ ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος (http://keea-literacy.pi.ac.cy/literacy), επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Αναφορά Προβλημάτων».

 

Εγκύκλιος

Οδηγίες