Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου με Αρ. Φακ.: 7.1.10.3.4. και ημερ. 27 Απριλίου 2020, ανακοινώνεται ότι η διεξαγωγή της δεύτερης Τηλεδιάσκεψης που είχε προγραμματιστεί, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, στις 19 Μαΐου 2020, αντί την Τετάρτη στις 27 Μαΐου.

Οι ομάδες στις οποίες οι εκπαιδευτικοί είχαν δηλώσει συμμετοχή παραμένουν οι ίδιες, όπως και οι ώρες διεξαγωγής των συναντήσεων (Ομάδα Α: 10:00 – 12:30 και Ομάδα Β: 13:00 – 15:30).

 

Ανακοίνωση