Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια ταυτάριθμης εγκυκλίου με ημερ. 14 Απριλίου 2020, σας ενημερώνουμε ότι δίνεται παράταση για τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου μέσω survey monkey στον σύνδεσμο https://www.surveymonkey.com/r/P28QX5K από Εκπαιδευτικούς, μέχρι τις 15 Μαΐου 2020.

Υπενθυμίζεται ότι, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης και της κάθε επαρχίας, τις διαφορετικές ειδικότητες και οπτικές των εκπαιδευτικών λειτουργών αλλά και των γονέων, επιζητά να αποτυπώσει, μέσω ηλεκτρονικού εργαλείου, το ενδιαφέρον των Επιθεωρητών/Επιθεωρητριών, των Εκπαιδευτικών, των Εκπροσώπων των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και των Γονέων σχετικά με συγκεκριμένα θέματα και τις εξειδικευμένες πτυχές των θεμάτων αυτών. Στη βάση της διάγνωσης των συγκεκριμένων αναγκών θα οργανωθούν και οι αντίστοιχες επιμορφωτικές δράσεις για τη χρονική περίοδο 2020-2022 (Σεμινάρια σε Σχολική Βάση, Σεμινάρια για Γονείς, Ημέρα Εκπαιδευτικού Μέσης Εκπαίδευσης, Διήμερο Εκπαιδευτικού Δημοτικής Εκπαίδευσης, Προαιρετικά Σεμινάρια).

Η συμβολή των Εκπαιδευτικών είναι καθοριστική για την ακριβή καταγραφή των επιμορφωτικών αναγκών. Παρακαλείστε όπως χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένο χρόνο (π.χ. στο πλαίσιο μιας συνεδρίας προσωπικού ή στη διάρκεια συντονισμού) για τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου μέχρι και την Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020.

 

Εγκύκλιος