Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.), στο πλαίσιο της προώθησης της επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, συνεχίζει να προσφέρει, προαιρετικά ή έκτακτα σεμινάριά του που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθούν κατά την επόμενη περίοδο από τους λειτουργούς του Π.Ι., αλλά και άλλα σεμινάρια, στη βάση των αναγκών που δημιουργούνται συνεχώς.

Τα σεμινάρια προσφέρονται εξ αποστάσεως, μέσω του Διαδικτυακού Περιβάλλοντος Μάθησης Moodle (https://elearn.pi.ac.cy) που το Π.Ι. αξιοποιεί τα τελευταία χρόνια, ή/και μέσω της εφαρμογής MS TEAMS.

Επιπρόσθετα, συνεισφέροντας στην όλη προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), έχει δημιουργήσει στον ιστότοπό του, ειδική ιστοσελίδα με χρήσιμους συνδέσμους για τις γενικές αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Παράλληλα, έχει αναρτηθεί υλικό αφ’ ενός για να ενημερώσει τους/τις εκπαιδευτικούς για χρήσιμα εκπαιδευτικά υλικά, εργαλεία και πηγές για την εξ αποστάσεως διδασκαλία και μάθηση και αφ’ ετέρου για να προσφέρει παιδαγωγικές ιδέες και παραδείγματα, που μπορούν να αξιοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να διαμορφώσουν τις δικές τους εξ αποστάσεως δραστηριότητες, ερωτήσεις και εργασίες. Η πρόσβαση στην ειδική ιστοσελίδα γίνεται από εικονίδιο για την εξ αποστάσεως μάθηση, που έχει αναρτηθεί στην αρχική σελίδα (οικοσελίδα) του ιστοχώρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi.ac.cy).

Το υλικό εμπλουτίζεται συνεχώς και πρόσβαση σε αυτό μπορείτε να έχετε τόσο απευθείας από τον ιστότοπο του Π.Ι. (www.pi.ac.cy) όσο και μέσω του κεντρικού ιστότοπου του ΥΠΠΑΝ (www.moec.gov.cy).

Για τις συνεχείς ευκαιρίες και την επικαιροποίηση των προσφερόμενων σεμιναρίων, παρακολουθείτε τις σχετικές ανακοινώσεις.

 

Εγκύκλιος