Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου διοργανώνει Προαιρετικό Σεμινάριο προσωπικής ανάπτυξης και ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών με τίτλο «Ψυχική Ανθεκτικότητα», το οποίο θα προσφερθεί με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το Σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες να επιμορφωθούν, να υποστηριχθούν και να ενισχύσουν τις γνώσεις, στάσεις και δεξιότητές τους όσον αφορά τη συγκεκριμένη θεματική. Σχετικές έννοιες που θα τύχουν επεξεργασίας κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου είναι οι εξής: Αναστοχασμός, Αναπλαισίωση, Εστίαση στη Λύση, Αποθεματική διάγνωση, Ανασυγγραφή, Διαχείριση άγχους, Διαχείριση κρίσης, Μετα-τραυματική άνθηση, Ενσυνειδητότητα, Από-παθολογικοποίηση κ.α. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα έχουν την ευκαιρία να επιμορφωθούν και ταυτόχρονα να αναστοχαστούν για τα πιο πάνω θέματα σε προσωπικό επίπεδο.

Για τους σκοπούς του σεμιναρίου θα αξιοποιηθεί η πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Moodle) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, τόσο για σύγχρονη όσο και ασύγχρονη επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών.

Η ημερομηνία έναρξης του Σεμιναρίου είναι η 8η Απριλίου 2020 και η διάρκειά του είναι πέντε (5) εβδομάδες. Η εκπαίδευση θα γίνει μόνο εξ αποστάσεως και θα περιλαμβάνει πέντε δίωρες διαδικτυακές συναντήσεις (τηλεδιασκέψεις) καθώς και προαιρετικές αναστοχαστικές εργασίες.

Εισηγητής του εν λόγω προαιρετικού σεμιναρίου είναι ο Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, λειτουργός του Παρατηρητηρίου για τη Βία στα Σχολεία (ΠΑ.ΒΙ.Σ.).

Οι εξ αποστάσεως συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν ως ακολούθως:

Αριθμός συνάντησης Ημερομηνία Ώρες διεξαγωγής
1 Τετάρτη 8 Απριλίου 11:00-13:00
2 Τετάρτη 15 Απριλίου 11:00-13:00
3 Τετάρτη 29 Απριλίου 16:00-18:00
4 Τετάρτη 6 Μαΐου 16:00-18:00
5 Τετάρτη 13 Μαΐου 16:00-18:00

 

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σεμινάριο θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου https://www.pi-eggrafes.ac.cy στην κατηγορία «Προαιρετικά Σεμινάρια» μέχρι τις 5 Απριλίου 2020.

Οι εκπαιδευτικοί που θα υποβάλουν δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι έχουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία του προφίλ τους. Οδηγίες για τον τρόπο εισόδου των χρηστών στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, καθώς και για τον τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων τους, υπάρχουν στην εγκύκλιο με Αρ.Φακ. Π.Ι.16.8.01.2 και ημερομηνία 5/12/2018.

Διευκρινίζεται ότι ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων/συμμετεχουσών στο σεμινάριο θα είναι 12 άτομα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημερομηνία και την ώρα υποβολής της δήλωσης. Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν στο σεμινάριο θα ενημερωθούν μέσω του διαδικτυακού περιβάλλοντος εγγραφών, μετά από τη λήξη των δηλώσεων συμμετοχής..

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 22402350 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς τους σχολείου σας για το εν λόγω προαιρετικό σεμινάριο.

 

Εγκύκλιος

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής