Παρουσιάσεις

Περιγραφή Εκπαιδευτικοί Μαθητές (Γονείς)
Γνωριμία με το Microsoft Teams ν  
Σύντομος οδηγός σύνδεσης στο Office 365 ν  
Σύντομος οδηγός σύνδεσης και διαχείρισης λογαριασμών μαθητών στο Office 365   v
Σύντομος οδηγός σύνδεσης στο Teams ν ν
Σύντομος οδηγός δημιουργίας ομάδας στο Teams ν  
Σύντομος οδηγός σύνδεσης σε ομάδα στο Teams ν ν
Σύντομος οδηγός εξ αποστάσεως προγραμματισμένης σύσκεψης στο Teams - Συσκέψεις Ομάδων ν  
Σύντομος οδηγός συμμετοχής σε διαδικτυακή συνάντηση του Teams μέσω συνδέσμου ν ν
Σύντομος οδηγός συμμετοχής σε διαδικτυακή συνάντηση του Teams μέσω συνδέσμου ως επισκέπτης (για μαθητές Α’-Δ’ Δημοτικού) ν ν

 

Βιντεοπαρουσιάσεις

Περιγραφή Εκπαιδευτικοί Μαθητές (Γονείς)
Σύντομος Οδηγός Δημιουργίας Ομάδας στο Teams
(YouTube Video)
ν  
Περιγραφή λειτουργιών και δυνατοτήτων του Microsoft Teams - Αρχεία - Files
(YouTube Video)
ν  
Περιγραφή λειτουργιών και δυνατοτήτων του Microsoft Teams - Σημειωματάριο Τάξης - Class Notebook
(YouTube Video)
ν  
Υποβολή αίτησης για δημιουργία/διαγραφή λογαριασμού στο Office365 μέσω του ΣΕΠ
(YouTube Video)
ν  

 

Διαδικτυακές συναντήσεις

Περιγραφή
Βιντεοσκόπηση της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών για το Microsoft Teams, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 18/3/2020
(YouTube Video)

 

Δειγματικές τάξεις που έχουν δημιουργηθεί στο Teams

Όνομα Τάξης Μάθημα Τάξη Κωδικός σύνδεσης
DEMO: Πληροφορική Γ΄ Λυκείου Εφαρμογών Πληροφορική Γ΄ Λυκείου ccjxj15
DEMO: Νέα Ελληνικά Γ΄ Λυκείου Ελληνικά Γ΄ Λυκείου dvsaqub

 

Άλλοι χρήσιμοι σύνδεσμοι

Περιγραφή Ιστοσελίδα
Ιστοσελίδα ΥΠΠΑΝ για το Office 365 https://office365.schools.ac.cy/
Σύστημα Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού https://sep.dias.ac.cy
Σύνδεση στο Office 365 https://portal.office.com/
Σύνδεση στο Teams https://teams.microsoft.com/start

 

Online Tutorials από την Microsoft

Teams Training Demo
Microsoft Teams Video Training
Teams Help Center
Teams Training Courses
Best practices on Teams
Teams for Higher Education