Η ιστοσελίδα αυτή δημιουργήθηκε, ενόψει των συνθηκών που διαμορφώνονται στο εκπαιδευτικό μας σύστημα από την εξάπλωση του COVID-19, με σκοπό να παρουσιάσει υποστηρικτικό υλικό για την εξ αποστάσεως διδασκαλία και μάθηση στο πλαίσιο της υποστήριξης των εκπαιδευτικών.

Το υλικό δημιουργήθηκε αφ’ ενός για να ενημερώσει τους/τις εκπαιδευτικούς για υλικά, εργαλεία και πηγές που υπάρχουν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα εξ αποστάσεως μαθήματα και αφ’ ετέρου για να προσφέρει παιδαγωγικές ιδέες και παραδείγματα, που μπορούν να αξιοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να διαμορφώσουν τις δικές τους εξ αποστάσεως δραστηριότητες, ερωτήσεις και εργασίες.

Γενικά Παιδαγωγικά Θέματα

 

Προσχολική και Δημοτική Εκπαίδευση
 • Αγγλικά
 • Εικαστικές Τέχνες
 • Μουσική
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση | Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη
 • Σχεδιασμός & Τεχνολογία | Ψηφιακές Τεχνολογίες
 • Φυσικές Επιστήμες
 • Φυσική Αγωγή

 

Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Μέση Γενική Εκπαίδευση
 • Αγγλικά
 • Αρχαία Ελληνικά
 • Αρχιτεκτονικό / Τεχνικό Σχέδιο
 • Γαλλικά
 • Γερμανικά
 • Γεωγραφία
 • Γραφικές Τέχνες
 • Γραφιστικές Εφαρμογές
 • Εικαστικές Εφαρμογές
 • Ελεύθερο Προοπτικό Σχέδιο
 • Θέματα Τέχνης
 • Θεατρολογία
 • Ισπανικά
 • Λατινικά
 • Λογική-Φιλοσοφία
 • Μαθηματικά
 • Μουσική
 • Οικιακή Οικονομία
 • Οικονομική Παιδεία
 • Πληροφορική
 • Ρωσικά
 • Σχεδιασμός και Τεχνολογία
 • Τουρκικά
 • Φυσική Αγωγή
 • Χημεία