Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια ταυτάριθμων εγκυκλίων (ypp10303, ημερ. 21/1/2020 και ypp10441, ημερ. 20/2/20) ενημερώνουμε ότι έχει δοθεί παράταση για υποβολή δήλωσης συμμετοχής στον διαγωνισμό μέχρι την Τετάρτη 8 Απριλίου 2020.

Υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση που κάποια σχολική μονάδα αδυνατεί να αποστείλει το υλικό για συμμετοχή στον διαγωνισμό μέσω ψηφιακού περιβάλλοντος, όπως περιγράφεται στην εγκύκλιο ypp10303, μπορεί να το αποστείλει στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it το αργότερο μέχρι τις 8 Απριλίου 2020.

Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο, τηλ. 22402464 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 

Εγκύκλιος

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής
(υποβάλλεται από τα σχολεία)