Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας ενημερώνουμε ότι η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνουν Ημερίδα ενημέρωσης και επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών σχετικά με δραστηριότητες και πρακτικές που εφαρμόζονται αποτελεσματικά σε «Σχολείο STEAME» («STEAME: Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες, Μαθηματικά και Επιχειρηματικότητα»). Η Ημερίδα STEAME εντάσσεται στις δράσεις του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «STEAME: Οδηγός για την Ανάπτυξη και Εφαρμογή Σχολείων STEAME», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του ERASMUS + KA2 και εκτείνεται από την 1η Νοεμβρίου 2019 έως τις 31 Οκτωβρίου 2021. Συντονιστικό ίδρυμα είναι η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου συμμετέχει ως εταίρος.

Η Ημερίδα θα διεξαχθεί την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτου Κύπρου, στη Λευκωσία, από τις 8:30 μέχρι τις 16:00. Οι δράσεις της αφορούν εκπαιδευτικούς Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Επισυνάπτεται προκαταρκτικό πρόγραμμα της Ημερίδας.

Οι δηλώσεις συμμετοχής στην Ημερίδα θα πρέπει να υποβληθούν μέσω του λογαριασμού του σχολείου, υπό την ευθύνη των Διευθυντών/τριών των Σχολείων, στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου https://www.pi-eggrafes.ac.cy στην κατηγορία «Ημερίδες - Συνέδρια», μέχρι τις 20 Μαρτίου 2020. Κατά τη δήλωση συμμετοχής, τα σχολεία Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης μπορούν να επιλέξουν μέχρι δύο εκπαιδευτικούς, ενώ τα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης μπορούν να επιλέξουν έναν/μία εκπαιδευτικό. Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι έχουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία του προφίλ τους. Οδηγίες για τον τρόπο εισόδου των σχολείων και των εκπαιδευτικών στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, καθώς και για τον τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων τους, υπάρχουν στην εγκύκλιο με Αρ.Φακ. Π.Ι.16.8.01.2 και ημερομηνία 5/12/2018. Διευκρινίζεται ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες. .

Τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στην Ημερίδα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στις 24 Μαρτίου 2020. Σημειώνεται ότι στους εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στην εν λόγω Ημερίδα θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «STEAME: Οδηγός για την Ανάπτυξη και Εφαρμογή Σχολείων STEAME».

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας και τους/τις ενθαρρύνετε να συμμετάσχουν στην επιμορφωτική Ημερίδα «STEAME».

 

Εγκύκλιος

Πρόγραμμα

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής
(υποβάλλεται από σχολεία)