Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, υπενθυμίζεται η σχετική εγκύκλιος, με αρ. ypp10438 και ημερ. 17 Φεβρουαρίου 2022. Σύμφωνα με την πιο πάνω εγκύκλιο, στις επαρχιακές επιμορφώσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε πρωινό εργάσιμο χρόνο (8:00 – 13:00) κατά τον Μάρτιο 2020, καλείται να λάβει μέρος ένας/μια εκπαιδευτικός από κάθε σχολείο.

Παράλληλα, ενημερώνεστε ότι παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2020, η ημερομηνία δηλώσεων συμμετοχής στις επιμορφώσεις στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου https://www.pi-eggrafes.ac.cy. Ο ονομαστικός κατάλογος των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Π.Ι., την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

 

Ανακοίνωση

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής
(υποβάλλεται από σχολεία)