Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, πραγματοποιεί αξιολόγηση των νέων δομών του ΥΠΠΑΝ για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και της παραβατικότητας (εγκύκλιος ypp9582a, ημερ. 10 Σεπτεμβρίου 2019).

Στο πλαίσιο αυτό, το σχολείο σας καλείται να συμπληρώσει ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο μέχρι την Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020, εάν κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά (2019-2020) έχει συνεργαστεί με κάποια από τις πιο κάτω υπηρεσίες για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και της παραβατικότητας:

  • Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης (ΟΑΠ)
  • Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑΒΙΣ)
  • Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πολιτότητας (ΕΑΥΠ)

Το ερωτηματολόγιο θα πρέπει να συμπληρωθεί από τους/τις Διευθυντές/Διευθύντριες των σχολείων, και από τους εκπαιδευτικούς - μέλη των επιτροπών Αγωγής Υγείας και πρόληψης της βίας και της παραβατικότητας. Ο σχετικός σύνδεσμος βρίσκεται στη σελίδα του ΚΕΕΑ (www.keea.pi.ac.cy) - εικονίδιο κάτω δεξιά (Αξιολόγηση των νέων δομών του ΥΠΠΑΝ).

Σε περίπτωση αποριών ή/και διευκρινίσεων, σε σχέση με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με τις αρμόδιες λειτουργούς του ΚΕΕΑ Δρα Μαρία Νικολαΐδου ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , 22402471) ή Δρα Ειρήνη Κλεάνθους ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , 22402469)

Είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε τη συνεργασία σας για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, μέσα στο προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα.

 

Εγκύκλιος