Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια εγκυκλίου (Αρ.Φακ.: Π.Ι.7.7.02, Ημερ.: 17/2/2020) επισυνάπτεται κατάλογος με τα προαιρετικά σεμινάρια που είναι ανοικτά για εγγραφές, για την περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου 2020.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα σεμινάρια που επιθυμούν, μέσω του διαδικτυακού περιβάλλοντος εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου www.pi-eggrafes.ac.cy.

Κατάλογος