Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια ταυτάριθμης εγκυκλίου, ημερ. 17 Φεβρουαρίου 2020, επισυνάπτονται ο κατάλογος των συμμετεχόντων/ουσών, καθώς και το Πρόγραμμα της Ημερίδας.

Υπενθυμίζεται ότι η Ημερίδα θα διεξαχθεί το Σάββατο, 7 Μαρτίου 2020, μεταξύ των ωρών 08:30-13:00, στο ΙΑ’ Δημοτικό Σχολείο (Αγίου Σπυρίδωνα), στην Πάφο.

 

Ανακοίνωση

Κατάλογος

Πρόγραμμα