Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου με Αρ. Φακ. Π.Ι. 4.2.02.17.14 και Ημερ. 17 Φεβρουαρίου 2020, σας ενημερώνουμε ότι έχει δοθεί παράταση για την υποβολή δήλωσης συμμετοχής μέχρι τη Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2020. Ο ονομαστικός κατάλογος των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου την Τρίτη, 10 Μαρτίου 2020.

Υπενθυμίζεται ότι το Συνέδριο θα διεξαχθεί το Σάββατο, 14 Μαρτίου 2020, από τις 9:00-16:00 (εγγραφές: 8:30-9:00) στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (Πανεπιστημιούπολη, Κτήριο ΧΩΔ 02, Αίθουσα Β205).

 

Ανακοίνωση

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής