Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια της εγκυκλίου με ημερομηνία 7 Ιανουαρίου 2020 (Αρ. Φακ.: Π.Ι. 7.1.10.3.4), σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) προγραμματίζει την τρίτη σειρά διά ζώσης συναντήσεων με τους/τις εκπαιδευτικούς των σχολείων που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο για υποστήριξη στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία.

Οι συναντήσεις θα διεξαχθούν ως εξής:

Ημερομηνία Επαρχία Χώρος διεξαγωγής Ώρα
20/3/20 Λευκωσία Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 08:00 – 12:30
23/3/20 Λεμεσός Παράρτημα Π.Ι. 08:00 – 12:30
18/3/20 Λάρνακα - Αμμόχωστος Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιών Κ.Α. 08:00 – 12:30
19/3/20 Πάφος Δημοτικό Σχολείο ΙΓ’ Πάφου 08:00 – 12:30

Στις συναντήσεις αναμένεται να παραστούν οι εκπαιδευτικοί που έλαβαν μέρος και στις προηγούμενες σειρές διά ζώσης συναντήσεων.

Σημειώνεται ότι στην τρίτη σειρά διά ζώσης συναντήσεων, θα δοθεί έμφαση στην παρουσίαση μεθόδων διδασκαλίας διάφορων φαινομένων της γραμματικής στην ελληνική ως δεύτερη γλώσσα. Επιπρόσθετα, στο Α΄μέρος των συναντήσεων θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές και παραδείγματα εφαρμογών από δραστηριότητες που έχουν μέχρι τώρα εφαρμόσει οι εκπαιδευτικοί που λαμβάνουν μέρος στα δίκτυα, ώστε να προωθηθεί περαιτέρω η αλληλεπίδραση και η ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των σχολείων.

Αναμένεται επίσης, οι εκπαιδευτικοί που λαμβάνουν μέρος στις συναντήσεις των δικτύων, να ενημερώσουν τα σχολεία τους, σε συνεδρίαση προσωπικού για τις επιμορφώσεις που λαμβάνουν χώρα στα δίκτυα, τις δραστηριότητες, το υλικό και την προσέγγιση στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.

Παρακαλούμε, όπως ενημερώσετε σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς στο σχολείο σας.

 

Εγκύκλιος