Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια Εγκυκλίου με Αρ. φακ: 7.7.02.8 και Π.Ι.:7.7.01 ημερ. 30 Ιανουαρίου 2020, επισυνάπτεται ο κατάλογος των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών καθώς και το πρόγραμμα.

Υπενθυμίζεται ότι η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί σε μη εργάσιμο χρόνο στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο , Λευκωσία, από τις 8:30 μέχρι τις 13:30 (08:30 – 09:00 οι εγγραφές), ως εξής:

Σάββατο, 7 Μαρτίου 2020, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Π212-213, Λευκωσία

Μετά τις εργασίες στη ολομέλεια και το διάλειμμα, θα ακολουθήσουν δύο Εργαστήρια, τα οποία θα παρακολουθήσουν εκ περιτροπής όλοι οι συμμετέχοντες/ουσες ως εξής:

Ομάδα Α΄: Εκπαιδευτικοί που το επώνυμο τους αρχίζει από Α-Λ

Εργαστήριο 1:
«Ούτε καν πενθούμε λέξεις πια»
Επεξεργασία στο άρθρο του Γιάννη Β. Κωβαίου (Φρέαρ, Ιούλιος 2018)
Γιάννης Β. Κωβαίος
Διάρκεια: 11:00-12:00 Αίθουσα: Π201

Εργαστήριο 2:
«Εμείς και οι Άλλοι»
Δημήτρης Χριστόπουλος
Διάρκεια: 12:00-13:00 Αίθουσα: Π101

Ομάδα Β΄: Εκπαιδευτικοί που το επώνυμο τους αρχίζει από Μ-Ω

Εργαστήριο 2:
«Εμείς και οι Άλλοι»
Δημήτρης Χριστόπουλος
Διάρκεια: 11:00-12:00 Αίθουσα: Π101

Εργαστήριο 1:
«Ούτε καν πενθούμε λέξεις πια»
Επεξεργασία στο άρθρο του Γιάννη Β. Κωβαίου (Φρέαρ, Ιούλιος 2018)
Γιάννης Β. Κωβαίος
Διάρκεια: 12:00-13:00 Αίθουσα: Π201

 

Ανακοίνωση

Κατάλογος

Πρόγραμμα