Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια ταυτάριθμης εγκυκλίου (ημερ. 17/2/2020), σημειώνονται τα πιο κάτω:

  • Έχουν γίνει διευθετήσεις ώστε στην εν λόγω ημερίδα να μπορούν να συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί νηπιαγωγείων.
  • Δίνεται παράταση για υποβολή δήλωσης συμμετοχής μέχρι και την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020.
  • Ο ονομαστικός κατάλογος των συμμετεχόντων/ουσών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Π.Ι. την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε για τα πιο πάνω τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.

 

Εγκύκλιος

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής