Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια ταυτάριθμης εγκυκλίου (ημερ. 21/1/2020) ενημερώνεστε ότι στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος νηπιαγωγεία και ειδικά σχολεία.

Σε περίπτωση που κάποια σχολική μονάδα αδυνατεί να αποστείλει το υλικό για συμμετοχή στον διαγωνισμό μέσω ψηφιακού περιβάλλοντος, όπως περιγράφεται στην εγκύκλιο ημερ. 21/1/2020, μπορεί να το αποστείλει στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it το αργότερο μέχρι τις 20 Μαρτίου 2020.

Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο, τηλ. 22402464 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 

Εγκύκλιος

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής
(υποβάλλεται από τα σχολεία)