Επικοινωνία

Για Μέση Εκπαίδευση

Ευτυχία Πιπονίδου

Phone22402443

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Για Δημοτική Εκπαίδευση

Δρ Μαριλένα Παντζιαρά

Phone22402346

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα

Αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που:

  • είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 28Β(10) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως (Αρ.2) του 2017, ή και στους πίνακες διορισίμων σύμφωνα με το άρθρο 28ΒΒ(7)(α) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως (Αρ. 2) του 2017
  • είναι τοποθετημένοι σε δημόσια σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας ως αντικαταστάτες εκπαιδευτικοί ή είναι εν δυνάμει αντικαταστάτες εκπαιδευτικοί
  • μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα κατά τις απογευματινές ώρες σύμφωνα με το εκάστοτε προσφερόμενο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα θα προσφέρεται σε χρονιαία βάση, σύμφωνα με τις ανάγκες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας.