Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια των εγκυκλίων με θέμα «Παραχώρηση κωδικού σε κάθε σχολική μονάδα για καταχώριση περιστατικών σχολικού εκφοβισμού στο Σύστημα Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού (ΣΕΠ)» (ypp5177, Αρ. Φακ. 7.19.04.16.1/2, ημερομηνίας 10/01/2017) και «Πρόληψη, αντιμετώπιση και διαχείριση περιστατικών σχολικού εκφοβισμού» (ypp3745, Αρ. Φακ. 7.19.04.16.1 ημερομηνίας 23/02/2016) υπενθυμίζονται τα πιο κάτω:

1. Έχουν παραχωρηθεί στην κάθε σχολική μονάδα ξεχωριστά στοιχεία πρόσβασης στο ΣΕΠ (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) για καταχώριση των περιστατικών Σχολικού Εκφοβισμού και αναφορά των περιστατικών στο Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑ.ΒΙ.Σ).

Για σκοπούς υπενθύμισης των στοιχείων πρόσβασης στο ΣΕΠ, καθώς επίσης και για οποιαδήποτε βοήθεια τυχόν χρειαστείτε κατά τη χρήση των λειτουργιών, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους/τις λειτουργούς της ομάδας υποστήριξης ΣΕΠ στην ηλεκτρονική διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ή στα τηλέφωνα επικοινωνίας που είναι αναρτημένα στην αρχική σελίδα του ΣΕΠ ή με το ΠΑ.ΒΙ.Σ. στο τηλ. 22402464 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2. Η χρήση των στοιχείων πρόσβασης γίνεται μόνο από τον/την Διευθυντή/τρια του σχολείου ή από τον/την εκπαιδευτικό που θα οριστεί από τη διεύθυνση του σχολείου και θα έχει την αρμοδιότητα της αναφοράς των περιστατικών Σχολικού Εκφοβισμού στο ΠΑ.ΒΙ.Σ.

3. Οδηγίες για την ηλεκτρονική καταχώριση περιστατικών Σχολικού Εκφοβισμού υπάρχουν στην εγκύκλιο ypp3745b, ημερομηνίας 23/02/2016.

4. Για κάθε περιστατικό που διαχειρίζεται το σχολείο θα συμπληρώνεται ξεχωριστή καταγραφή.

5. Οι καταχωρίσεις αφορούν μόνο περιστατικά Σχολικού Εκφοβισμού και όχι μεμονωμένα περιστατικά βίας και παραβατικότητας.

Καλούνται οι Διευθύνσεις των σχολείων όπως εφαρμόσουν τις οδηγίες των πιο πάνω εγκυκλίων, γεγονός που θα βοηθήσει στην καλύτερη διαχείριση των περιστατικών Σχολικού Εκφοβισμού στο σχολικό περιβάλλον.

 

Εγκύκλιος