Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, διοργανώνει συνέδριο με θέμα «Initiations: Practices of Teaching First Year Design in Architecture». Σκοπός του συνεδρίου είναι η παρουσίαση, μελέτη και συζήτηση θεμάτων και πρακτικών που αφορούν στη διδασκαλία της Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης.

Το συνέδριο θα είναι τριήμερο και θα πραγματοποιηθεί στις 23, 24 και 25 Οκτωβρίου 2019, από τις 09:00 μέχρι τις 20:00 στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο τέρμα της οδού Λήδρας στη Λευκωσία. Προκαταρκτικό Πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου http://cyprusconferences.org/tfyd2019/. Επίσης, τονίζεται ότι όλες οι παρουσιάσεις του συνεδρίου θα γίνουν στην αγγλική γλώσσα.

Στο συνέδριο καλούνται να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που διδάσκουν μαθήματα συναφή με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο συνέδριο, θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής, μέσω του λογαριασμού του σχολείου τους, στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου https://www.pi-eggrafes.ac.cy, στην κατηγορία «Ημερίδες – Συνέδρια», μέχρι και την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019. Σημειώνεται ότι κάθε σχολείο μπορεί να δηλώσει συμμετοχή μέχρι δύο (2) εκπαιδευτικών.

Για τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων των εκπαιδευτικών. Οδηγίες για τον τρόπο εισόδου των εκπαιδευτικών και των σχολείων στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, καθώς και για τον τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων τους, υπάρχουν στην εγκύκλιο με Αρ.Φακ. Π.Ι.16.8.01.2 και ημερομηνία 5/12/2018.

Ο ονομαστικός κατάλογος των συμμετεχόντων/ουσών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στις 18 Οκτωβρίου 2019. Τέλος, σημειώνεται ότι στους/στις εκπαιδευτικούς που θα παρακολουθήσουν το συνέδριο θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας, ώστε να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στο εν λόγω συνέδριο.

 

Εγκύκλιος

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής
(υποβάλλεται απο τα σχολεία)