Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ)), προκηρύσσουν τους Διαγωνισμούς «Μαθητές και Μαθήτριες στην Έρευνα – ΜΕΡΑ 2019-2020» και «Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση - ΤΕΚΕ 2019-2020». Οι διαγωνισμοί εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Καλλιέργεια Κουλτούρας ΕΤΑΚ» που εντάσσεται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία. Από φέτος ο διαγωνισμός ΤΕΚΕ 2019-2020 συνδιοργανώνεται και από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου.

Κεντρικός σκοπός των Διαγωνισμών είναι η επαφή των μαθητών/τριών που φοιτούν σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα και των εκπαιδευτικών τους, με τις επιστημονικές ερευνητικές διαδικασίες. Μέσα από τους Διαγωνισμούς επιδιώκεται η ανάπτυξη μιας πρώτης επαφής των μαθητών/τριών με την έρευνα, την καινοτομία και την τεχνολογία. Επιδιώκεται, επίσης, η διέγερση της πρωτοτυπίας, της δημιουργικότητας και της εφευρετικότητας των μαθητών/τριών.

Στους Διαγωνισμούς μπορούν να συμμετέχουν ομάδες από μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικούς, οι οποίες εκπονούν ερευνητικές εργασίες (Διαγωνισμός «ΜΕΡΑ») ή υλοποιούν ερευνητικές - καινοτομικές κατασκευές (Διαγωνισμός «ΤΕΚΕ»).

Τις Προσκλήσεις των Διαγωνισμών, τις Δηλώσεις Συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες για τους δύο διαγωνισμούς μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες του ΙδΕΚ και του ΚΕΕΑ:

www.research.org.cy

www.keea.pi.ac.cy (στον σύνδεσμο: «Ανακοινώσεις»)

Οι ερευνητικές ομάδες καλούνται να συμμετέχουν σε Εκπαιδευτικά Εργαστήρια τα οποία θα πραγματοποιηθούν στις 6 Νοεμβρίου 2019, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Λευκωσίας και στις 7 Νοεμβρίου 2019, στο Λύκειο Λινόπετρας/Αμφιθέατρο (βλ. Προσκλήσεις Διαγωνισμών στις σχετικές ιστοσελίδες).

Οι Δηλώσεις Συμμετοχής υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής και για τους δύο Διαγωνισμούς είναι η 1η Νοεμβρίου 2019, ώρα 13:00.

 

Εγκύκλιος