Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, υλοποιούν το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα DIALLS. Tο DIALLS είναι ένα τριετές ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο, μέσω της συνεργασίας με σχολεία, έχει ως στόχο την κατανόηση και ανάπτυξη του τρόπου με τον οποίον τα παιδιά και οι νέοι αντιλαμβάνονται την Ευρώπη και τις διαφορετικές της κουλτούρες.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, σχολεία από εφτά χώρες συνεργάζονται με ερευνητές και ακαδημαϊκούς στον χώρο της εκπαίδευσης για την ανάπτυξη ενός Εκπαιδευτικού Προγράμματος Πολιτισμικού Γραμματισμού (Cultural Literacy Learning Programme, CLLP). Στο Πρόγραμμα αυτό παιδιά όλων των ηλικιών μαθαίνουν δεξιότητες «διαλόγου και επιχειρηματολογίας», ώστε να μπορούν να επικοινωνούν καλύτερα μεταξύ τους, κατανοώντας ο ένας τις αντιλήψεις του άλλου και εξερευνώντας τις διαφορετικές πολιτισμικές κληρονομιές και αξίες των ανθρώπων που ζουν στην Ευρώπη. Εικονογραφημένα βιβλία και ταινίες μικρού μήκους, των οποίων η παραγωγή έχει γίνει στην Ευρώπη χρησιμοποιούνται ως Πολιτισμικά Κείμενα, για να ενθαρρύνουν τη συζήτηση στο πλαίσιο της τάξης. Ταυτόχρονα, παιδιά και νέοι από διαφορετικές χώρες θα μοιραστούν τις ιδέες τους, χρησιμοποιώντας μία ειδικά σχεδιασμένη διαδικτυακή πλατφόρμα.

Για σκοπούς παρουσίασης του Προγράμματος και ενημέρωσης των εκπαιδευτικών διοργανώνεται συνάντηση από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Η συνάντηση απευθύνεται σε νηπιαγωγούς και θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 16:00-18:00, στην Αίθουσα Π213, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.

Με το πέρας της ενημερωτικής συνάντησης, οι νηπιαγωγοί που επιθυμούν, μπορούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα δηλώνοντας συμμετοχή στα Προαιρετικά Σεμινάρια. Συγκεκριμένα θα πρέπει να επιλέξουν το Προαιρετικό Σεμινάριο με τίτλο «Πολιτισμικός Γραμματισμός μέσα από τον Διάλογο και την Επιχειρηματολογία με τη χρήση πολυτροπικών κειμένων (εικονοβιβλία και μικρές ταινίες χωρίς λόγια)» στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου https://www.pi-eggrafes.ac.cy και συγκεκριμένα στην κατηγορία «Προαιρετικά Σεμινάρια».

Τα προαιρετικά σεμινάρια, θα πραγματοποιηθούν ως ακολούθως:

  Λευκωσία Αμμόχωστος Λάρνακα
Ημερομηνία 21/10/2019 21/10/2019 29/10/2019
Ημερομηνία 4/11/2019 4/11/2019 12/11/2019
Ημερομηνία 2/12/2019 2/12/2019 10/12/2019
Ημερομηνία 20/1/2020 20/1/2020 17/1/2020
Ημερομηνία 17/2/2020 17/2/2020 11/2/2020

Η ώρα διεξαγωγής όλων των συναντήσεων είναι 16:00-18:30.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τις/τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας. Για περαιτέρω διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Λειτουργό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Μαρία Ηρακλέους στο τηλέφωνο 22402387.

 

Εγκύκλιος