Αναφερόμαστε στο πιο πάνω θέμα και σας πληροφορούμε ότι στο κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας (2015), γίνεται ειδική αναφορά στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση παιδιών με ειδικές ανάγκες, καθώς και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που εργάζονται στα Ειδικά Σχολεία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, προχωρούν στη διεξαγωγή επιμορφωτικών συναντήσεων καθόλη τη διάρκεια της παρούσας σχολικής χρονιάς.

2. Η συγκεκριμένη επιμόρφωση στηρίζεται στο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Keep me Safe». Στόχος του προγράμματος είναι η συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών για τη διαμόρφωση προγραμμάτων παρέμβασης και πρόληψης της σεξουαλικής κακοποίησης και βίας κατά των νέων με μαθησιακές δυσκολίες (10-25 χρόνων). Το περιεχόμενο του προγράμματος περιλαμβάνει ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν στη σεξουαλικότητα και εκπαίδευση σε βασικά θέματα προστασίας και πρόληψης της σεξουαλικής κακοποίησης και βίας (π.χ. επίγνωση του σώματος, δημόσιοι και ιδιωτικοί χώροι, καλό και κακό άγγιγμα, πώς να λέω «όχι», καθώς και διάφορα είδη σχέσεων που έχουν οι νέοι με αναπηρία και τηv κατάλληλη συμπεριφορά μέσα σε αυτές τις σχέσεις). Η κατάρτιση θα γίνει με βάση το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο «Μια ολοκληρωμένη εργαλειοθήκη: Keep me Safe». Το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο διαμορφώθηκε ειδικά για τις ανάγκες του προγράμματος από εμπειρογνώμονες-εκπαιδευτές στην Ευρώπη και περιλαμβάνει σειρά ασκήσεων που απευθύνονται σε επαγγελματίες, γονείς και νέους με μαθησιακές δυσκολίες, με στόχο την ενδυνάμωσή τους και την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης και βίας.

3. Συγκεκριμένα, θα γίνουν τέσσερις επιμορφωτικές συναντήσεις των τεσσάρων ωρών (με μισή ώρα διάλειμμα), για κάθε ομάδα ειδικών εκπαιδευτικών, από τον Οκτώβριο του 2019 μέχρι τις αρχές Μαρτίου του 2020. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη από τις 8:30 π.μ. μέχρι τις 12:30 μ.μ. Την επιμόρφωση θα αναλάβουν η κυρία Μάρω

Κακουρή, Κλινική Ψυχολόγος Βοηθός Διευθύντρια Ειδικής Εκπαίδευσης και ο κύριος Δημήτρης Παρπέρης, εκπαιδευτής του Κυπριακού Συνδέσμου Οικογενειακού Προγραμματισμού. Θα δημιουργηθούν τέσσερις ομάδες (δύο για τη Λευκωσία, μία για τη Λεμεσό-Πάφο και μία για τη Λάρνακα-Αμμόχωστο). Οι συναντήσεις για τη Λευκωσία θα διεξάγονται στα κεντρικά κτήρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, της Λεμεσού-Πάφου στο παράρτημα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και της Λάρνακας-Αμμοχώστου στο Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς (Κ.Β).

4. Από τον Μάρτιο μέχρι τον Μάιο του 2020 θα γίνει εφαρμογή του προγράμματος από τους ειδικούς εκπαιδευτικούς και τον Ιούνιο του 2020 θα πραγματοποιηθεί μία τελική συνάντηση για σκοπούς ανατροφοδότησης, της οποίας η ακριβής ημερομηνία θα καθοριστεί αργότερα. Στο Παράρτημα Α επισυνάπτεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών που θα συμμετέχει από κάθε Ειδικό Σχολείο και οι ημερομηνίες των συναντήσεων, ενώ στο Παράρτημα Β το σχετικό έντυπο που πρέπει να συμπληρωθεί. Το έντυπο θα πρέπει να αποσταλεί κατάλληλα συμπληρωμένο στον Δρα Ανδρέα Τσιάκκιρο, Συντονιστή Γραφείου Ειδικής Εκπαίδευσης, στο τηλεομοιότυπο 22806335, το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019.

5. Προγραμματίζονται, επίσης, τρεις ενημερωτικές συναντήσεις για τους γονείς, σε απογευματινό χρόνο, ο ακριβής χρόνος πραγματοποίησης των οποίων θα καθοριστεί μετά από συνεννόησή σας με τους εκπαιδευτές του προγράμματος.

6. Η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης παραμένει στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

 

Εγκύκλιος

Παράρτημα Α

Παράρτημα Β