Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι ο εντοπισμός και η στήριξη μαθητών/τριών που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, περιλαμβάνεται στην Εθνική Στρατηγική της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου για τα έτη 2013-2020, με συντονιστή το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) και ειδικό Φορέα την Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πολιτότητας (ΕΑΥΠ). Στο πλαίσιο προώθησης της πολιτικής αυτής, η ΕΑΥΠ ευνοεί την ανάπτυξη δράσεων από τα σχολεία, που στοχεύουν στην εμπλοκή των παιδιών αυτών σε δράσεις εκτός σχολικού χρόνου, για δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερού τους χρόνου.

Οι διευθύνσεις των σχολείων καλούνται να λειτουργήσουν ως διευκολυντές στην προώθηση αιτημάτων για επιχορήγηση δράσεων για στήριξη μαθητών και μαθητριών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Για τον σκοπό αυτό επισυνάπτονται τα ακόλουθα:

 1. Κριτήρια προσδιορισμού μαθητή/τριας που ανήκει σε ευάλωτη ομάδα πληθυσμού (Παράρτημα 1).
 1. Σημαντικές πληροφορίες για Συμπλήρωση των Αιτημάτων και Πληρωμή των Δράσεων (Παράρτημα 2).
 1. Έντυπο υποβολής αιτήματος για επιχορήγηση δράσης-παρέμβασης για μαθητές/τριες της Δημοτικής Εκπαίδευσης (Παράρτημα 3).
 1. Έντυπο υποβολής αιτήματος για επιχορήγηση δράσης-παρέμβασης για μαθητές/τριες­ Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Παράρτημα 4).

Οι σχολικές μονάδες θα αποστέλλουν μόνο ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ τα αιτήματά τους για αξιολόγηση στην ΕΑΥΠ, στη διεύθυνση: Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, ΕΑΥΠ, Γραφείο 136Γ, Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου 1434, Λευκωσία.

Επισημαίνονται επιπλέον τα ακόλουθα:

 1. Προτού το σχολείο αποφασίσει την αποστολή συγκεκριμένου αιτήματος, να εξετάσει τη δυνατότητα αξιοποίησης άλλων απογευματινών προγραμμάτων του ΥΠΠΑΝ για ένταξη του/της μαθητή/τριας (π.χ. Σχολεία ΔΡΑ.Σ.Ε, Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία).
 1. Πρέπει να αποστέλλεται ξεχωριστό αίτημα για κάθε μαθητή/τρια.
 1. Για κάθε μαθητή/τρια θα εγκρίνεται ΜΟΝΟ μια δράση.
 1. Οι εγκρίσεις ισχύουν μόνο για τη σχολική χρονιά 2019-20.
 1. Ως καταληκτική ημερομηνία για αποστολή των αιτημάτων (σφραγίδα ταχυδρομείου) από τα σχολεία, έχει οριστεί η 4η Οκτωβρίου 2019.
 1. Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης πληρωμής είναι η 12η Ιουνίου 2020.
 1. Θα εγκριθούν δράσεις/παρεμβάσεις που προσφέρονται από επίσημο φορέα, ο οποίος περιλαμβάνεται στον Κατάλογο των Εγκεκριμένων Ιδιωτικών Φροντιστηρίων του ΥΠΠΑΝ ή διαθέτει πιστοποιητικά ίδρυσης και λειτουργίας. Παρεμβάσεις κατ’ οίκον δεν θα εγκρίνονται.
 1. Η ΕΑΥΠ θα ενημερώσει τους/τις Διευθυντές/τριες σχετικά με την έγκριση/απόρριψη του αιτήματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το ταχύτερο δυνατό.
 1. Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), που έχει τεθεί σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου του 2018, απαγορεύεται η διατήρηση αρχείου από τα σχολεία με τα αντίγραφα των αιτημάτων επιχορήγησης που εμπεριέχουν προσωπικά δεδομένα. Τα σχολεία καλούνται να αποστέλλουν το αίτημα στην ΕΑΥΠ και να διατηρούν συγκεντρωτικό κατάλογο με τον αριθμό δράσης, το όνομα του παιδιού, τον Φορέα που αναλαμβάνει την προσφορά υπηρεσιών και το εγκεκριμένο ποσό.

 

Εγκύκλιος

Παράρτημα 1

Παράρτημα 2

Παράρτημα 3

Παράρτημα 4