Σεμινάρια σε Σχολική Βάση

Έντυπα

Έντυπο οδοιπορικών

Έντυπο πληρωμών

Παρουσιολόγιο

Επικοινωνία

Άννα Κουππάνου

Phone22402306

email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών

Διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 Άγχος Εξετάσεων: Αναγκαίο κακό ή μεγάλο εμπόδιο; (Χαρά Δημητρίου, Λευκωσία)

Το Άγχος είναι ο φυσιολογικός τρόπος με τον οποίο αντιδρά το μυαλό και το σώμα μας σε κάθε νέα απειλητική ή συγκινησιακή κατάσταση. Η ενεργοποίηση αυτή, τόσο του μυαλού όσο και του σώματος, μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση πνευματικών ή και σωματικών προκλήσεων, στην επίλυση προβλήματος και την επίτευξη στόχων. Όταν, όμως, η συναισθηματική αυτή κατάσταση συνεχίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτό μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργικότητα του ατόμου, όπως σωματικούς πόνους (π.χ., πονοκέφαλος ή και ημικρανία), έκπτωση στις γνωστικές δεξιότητες, όπως αδυναμία συγκέντρωσης και διατήρηση της προσοχής, καθώς και συναισθηματικές δυσκολίες, όπως μειωμένη διάθεση. Στη βάση αυτών των τόσο σημαντικών επιπτώσεων στη λειτουργικότητα του ατόμου, το Άγχος της αξιολόγησης γίνεται η νούμερο ένα ανησυχία μεταξύ του μαθητικού πληθυσμού. Πώς λειτουργεί, επομένως, το άγχος της αξιολόγησης; Πώς μπορούμε να το αναγνωρίσουμε και τι είναι αυτό που μπορούμε να προτρέψουμε τους/τις μαθητές/τριες να κάνουν, για να το αντιμετωπίσουν; Στόχος του Σεμιναρίου είναι να μπορέσει να ενισχύσει την προσπάθεια των γονέων να κατανοήσουν τις δυσκολίες των μαθητών/τριών και να συμβάλουν με τρόπο, ώστε να μειωθούν οι σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργικότητά τους.

Ανάπτυξη αυτοπεποίθησης και αυτοπειθαρχίας του παιδιού και ο ρόλος του γονέα (Μαρίνα Κατσαρή, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος)
 • Πώς βοηθά το παιχνίδι στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης του παιδιού;
 • Ενίσχυση προσωπικής έκφρασης του γονέα: παιχνίδια εναλλαγής ρόλων
 • Πώς βοηθούν τα συναισθήματα στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης του παιδιού; Διαχείριση συναισθημάτων / Έκφραση συναισθημάτων και αυτοεκτίμηση / Συνέπεια και συνέπειες: παιχνίδια αυτοπειθαρχίας
 • «5 λεπτά με το παιδί μου»: τεχνικές και πρακτικές συγκέντρωσης στον κόσμο του παιδιού στα πλαίσια της καταιγιστικής καθημερινότητας
 • Πώς βοηθά το παραμύθι στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης του παιδιού;
 • Ανάπτυξη εκφραστικών μέσων του παιδιού διά της αξιοποίησης του παιχνιδιού, του παραμυθιού και των Τεχνών
 • Σπάζοντας τα στεγανά, κατανοώντας ο ένας τον άλλον : «Από το σχολείο στο σπίτι και αντίστροφα»: πρακτικές εφαρμογές εναρμόνισης και συνεργασίας γονέα και δασκάλου σε όφελος της αυτοεκτίμησης του παιδιού.
 Ανάπτυξη γονικών δεξιοτήτων (Χριστιάνα Δίπλη, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος)

Βασικός πυλώνας του Σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση των γονέων για την ανάπτυξη τρόπων διαχείρισης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους. Οι γονείς θα αποκτήσουν δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση να βοηθήσουν τα παιδιά τους που παρουσιάζουν: (α) αδιαφορία για το σχολείο και έλλειψη ταύτισης με τη σχολική εργασία, (β) άρνηση να ενσωματωθούν στο σχολικό περιβάλλον εξαιτίας απόρριψης και/ή μη αποδοχής τους από τους/τις υπόλοιπους/ες μαθητές/τριες και (γ) απειθαρχία και ανυπακοή στους σχολικούς κανονισμούς. Επιπλέον, το Σεμινάριο εστιάζει στην ανάπτυξη τρόπων βελτίωσης των σχέσεων και επικοινωνίας γονέων-μαθητών/τριών και γονέων-καθηγητών/τριών. Επίσης, το Σεμινάριο στοχεύει στην ψυχική και συναισθηματική ενδυνάμωση των γονέων, και στην ενίσχυσή τους με τις βέλτιστες επικοινωνιακές τεχνικές και άλλες δεξιότητες, ούτως ώστε να βελτιωθούν οι σχέσεις τους με τα παιδιά τους και το σχολείο. Ως εκ τούτου, οι γονείς θα αποκτήσουν δεξιότητες ζωής και τρόπους διαχείρισης των προβλημάτων που αναφύονται στο οικογενειακό και σχολικό πλαίσιο και στα διάφορα εξελικτικά στάδια των παιδιών τους.

Αντιμετωπίζοντας το παιδικό/εφηβικό άγχος (Σπύρος Χαμπή, Λευκωσία, Λάρνακα, Αμμόχωστος)

Το Σεμινάριο σκοπό έχει να υποστηρίξει τους γονείς στην προσπάθειά τους να μειώσουν την ανησυχία του παιδιού τους μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης του άγχους. Οι δύο θεματικές ενότητες του Σεμιναρίου είναι σχεδιασμένες, για να βοηθήσουν στην έγκαιρη αναγνώριση των σχετικών συμπτωμάτων και τη χρήση κατάλληλων στρατηγικών ρύθμισης της οξείας και χρόνιας έντασης.

Απώλεια, πένθος και παιδί (Πολυξένη Στυλιανού, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος, Πάφος)

Το Σεμινάριο για γονείς με θέμα «Απώλεια, πένθος και παιδί» στοχεύει στην ενημέρωση των γονιών γύρω από το πένθος των παιδιών, και στον προβληματισμό ως προς τη γλώσσα που χρησιμοποιούμε, για να μιλήσουμε στα παιδιά για τον θάνατο, την απώλεια και το πένθος. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνεται ο θρήνος στα παιδιά, τους παράγοντες που τον επηρεάζουν, το πώς στηρίζουμε το παιδί που πενθεί και το λεκτικό που θα ήταν βοηθητικό να χρησιμοποιούμε, όταν μιλάμε στα παιδιά για τον θάνατο.

 Γονεϊκός και συναισθηματικός αλφαβητισμός (Χάρις Χαραλάμπους, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος)

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι:

- να κατανοήσουν οι γονείς τη σημασία και τη χρησιμότητα των γονεϊκών και συναισθηματικών τους δεξιοτήτων στην αποτελεσματική εφαρμογή του ρόλου τους,

- να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους μέσω βιωματικών μεθόδων,

- να αναστοχαστούν για τις πρακτικές που ακολουθούν και να ανταλλάξουν ιδέες μεταξύ τους.

 Γονείς αντιμέτωποι με την επιθετικότητα των παιδιών (Σοφία Καραβασίλη, Λεμεσός Πάφος)

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι:

- να αναγνωρίσουν τη διαφορά ανάμεσα στη βίαιη/επιθετική συμπεριφορά και την εκφοβιστική συμπεριφορά,

- να κατανοήσουν την πολυπαραγοντική αιτιολογία του φαινομένου,

- να αναζητήσουν και να συνειδητοποιήσουν ζητήματα στο μεγάλωμα των παιδιών τους που συνέβαλλαν στην ανάπτυξη αυτής της συμπεριφοράς,

- να συνδέσουν δικές τους συμπεριφορές με τη στάση των παιδιών τους,

- να αποκομίσουν ιδέες αλλαγής της δικής τους στάσης, για να διευκολύνουν τα παιδιά σε δικές τους αλλαγές.

 Δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας και επίλυσης συγκρούσεων (Χάρις Χαραλάμπους, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος)

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι:

- να κατανοήσουν οι γονείς τις παραμέτρους της αποτελεσματικής διαπροσωπικής επικοινωνίας,

- να κατανοήσουν οι γονείς ότι οι συγκρούσεις είναι φυσιολογικό φαινόμενο στη ζωή μας, ο τρόπος, όμως, που τις αντιμετωπίζουμε (εποικοδομητικά ή καταστροφικά) κάνει τα αποτελέσματά τους θετικά ή αρνητικά,

- να κατανοήσουν τη διαφορά μεταξύ των διαφόρων επιπέδων έκφρασης και αναγκών κατά τη διάρκεια μιας σύγκρουσης, και ειδικά στις σχέσεις γονέων-παιδιών,

- να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους μέσα από στοχευμένες βιωματικές μεθόδους.

 Δεξιότητες επικοινωνίας για βελτίωση μαθησιακών αποτελεσμάτων (Ελένη Χριστοφίδου, Λευκωσία)

Ο βασικός σκοπός του Σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες/ουσες να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες, τις έννοιες και την ευρύτερη θεωρία και τα ερευνητικά δεδομένα που αφορούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, μέσα από την όλη διαδικασία, οι συμμετέχοντες/ουσες αναμένεται να αναπτύξουν το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο, όσον αφορά στην αποτελεσματική επικοινωνία, στοιχεία τα οποία να μπορούν να εφαρμόσουν αποτελεσματικά στην πράξη. Επιδιώκεται, συνεπώς, η σύζευξη της θεωρίας και της πράξης μέσα από την επίλυση σεναρίων, την αξιοποίηση προσωπικών εμπειριών και καλών πρακτικών, καθώς και μέσα από την ενεργό παρακολούθηση σχετικών με τον εξεταζόμενο τομέα βίντεο. Γενικότερα, επιδιώκεται η συσχέτιση της θεωρίας με τη σύγχρονη πραγματικότητα.

 Εκπαιδεύοντας γονείς: 10 συνήθειες για αποτελεσματική μελέτη στο σπίτι (Χαρά Δημητρίου, Λευκωσία)

Η κατ’ οίκον εργασία είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς ενισχύει τα επίπεδα κατανόησης της πληροφορίας που παρουσιάζεται στο πλαίσιο της τάξης, και επιτρέπει στους/στις μαθητές/τριες να εξασκηθούν σε βασικές έννοιες, στρατηγικές ή και γνώσεις. Ωστόσο, αποτελεί ένα από τα θέματα που προκαλούν τη μεγαλύτερη ανησυχία τόσο στους γονείς όσο και στη σχέση τους με τα παιδιά τους, που συχνά δυσκολεύονται να συνεργαστούν. Το Σεμινάριο επιδιώκει να δώσει πολύ πρακτικές λύσεις και συμβουλές για το πώς τελικά πλαισιώνουμε από την αρχή τη διαδικασία της μελέτης στο σπίτι, και πιο συγκεκριμένα, πώς αναπτύσσουμε υγιείς συνήθειες και συνθήκες διαβάσματος. Μέσα από την παρουσίαση βασικών εννοιών που προκύπτουν από θεωρίες σχετικά με την αποτελεσματική μελέτη και τη συζήτηση επιστημονικών ευρημάτων που υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα συγκεκριμένων στρατηγικών, στόχος του Σεμιναρίου είναι να δώσει στους γονείς πρακτικές λύσεις που μπορούν να ενισχύσουν τη μαθησιακή αυτή εμπειρία των μαθητών/τριών. Τέλος, μέσα από ανοιχτή συζήτηση των δικών τους εμπειριών, θα δοθεί η ευκαιρία στους γονείς να λύσουν απορίες σχετικά με τη συναισθηματική προέκταση της κατ' οίκον εργασίας, την ενίσχυση των προσωπικών κινήτρων των μαθητών/τριών, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση της κατ' οίκον εργασίας, ενώ στη βάση αρχών της θετικής Ψυχολογίας θα επιδιωχθεί η ενίσχυση της προσπάθειας των γονέων να ανταποκριθούν στην πρόκληση αυτή του εκπαιδευτικού συστήματος.

Εκφοβιστική Συμπεριφορά (Μαρία Θεοφίλου, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Πάφος)

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι:

• Να κατανοήσουν οι γονείς την έννοια του σχολικού εκφοβισμού.

• Να ενημερωθούν με διάφορα παραδείγματα και να διαχωρίσουν τον σχολικό εκφοβισμό από το πείραγμα.

• Να μάθουν για τις μορφές εκδήλωσης του σχολικού εκφοβισμού.

• Να ενημερωθούν για το ποιος είναι ο ρόλος της οικογένειας και πως μπορούν να βοηθήσουν.

• Να ενημερωθούν για το ποιος είναι ο ρόλος του σχολείου και πως μπορούν οι εκπαιδευτικοί να βοηθήσουν.

• Να γνωρίσουν τρόπους πρόληψης εκφοβιστικών συμπεριφορών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

• Ορισμός και μορφές του φαινομένου

• Πορτρέτα του θύτη και του θύματος

• Παράγοντες που επιτείνουν τον σχολικό εκφοβισμό

• Συνέπειες του σχολικού εκφοβισμού

• Πρόληψη των εκφοβιστικών μορφών συμπεριφοράς

• Εντοπίζοντας τα σημάδια εκφοβισμού

• Πώς μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν

• Πώς μπορεί το σχολείο να βοηθήσει (Διαμόρφωση και καθορισμός αντιεκφοβιστκής πολιτικής)

• Βιωματικές ασκήσεις, video και μελέτες περίπτωσης θα συμπληρώσουν το θεωρητικό πλαίσιο του θέματος.

 Ενισχύοντας την αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση των παιδιών (Βίκυ Χαραλάμπους, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα)

Η αυτοπεποίθηση και η αυτοεκτίμηση θεωρούνται ύψιστης σημασίας και βασικά συστατικά για επιτυχία, καθώς επηρεάζουν την ποιότητα ζωής και την ευτυχία μας. Έχουν θετική επίδραση στις επιδόσεις μας, στις σχέσεις μας και στις επιλογές που κάνουμε στη ζωή μας. Σε μεγάλο βαθμό αυτά που μας συμβαίνουν στο εξωτερικό περιβάλλον αντανακλούν τον τρόπο που εμείς αντιλαμβανόμαστε και νιώθουμε για τον εαυτό μας. To Εργαστήριο θα βοηθήσει τους γονείς, ώστε να γνωρίσουν καλύτερα τα παιδιά τους, τις δυνατότητες και τα δυνατά στοιχεία του χαρακτήρα τους, να κατανοήσουν τις έννοιες της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης, καθώς και πώς να τις αναπτύξουν και να τις ενισχύσουν στην καθημερινή τους ζωή.

 Ενισχύοντας την Ενσυναίσθηση: Γονική ζεστασιά και υγιής αλληλεπίδραση γονέα- παιδιού (Χαρά Δημητρίου, Λευκωσία)

Η επιστημονική έρευνα, στην προσπάθειά της να διερευνήσει τους λόγους για τους οποίους κάποια παιδιά παρουσιάζουν προβληματική ή και παραβατική συμπεριφορά, έχει υποστηρίξει τη σχέση της δυσκολίας αναγνώρισης και διαχείρισης των συναισθημάτων με τις δυσκολίες αυτές. Η δυσκολία, κατά συνέπεια, των παιδιών να αναγνωρίσουν τα συναισθήματα των άλλων, καθώς και να μοιραστούν τα συναισθήματα αυτά, τα οδηγεί να συμπεριφέρονται άσχημα ή και επιθετικά, να μην ακολουθούν τις οδηγίες των γονέων και των εκπαιδευτικών, να γίνονται προκλητικά και πολλές φορές να βάζουν σε κίνδυνο τον εαυτό τους και τους άλλους. Στόχος, επομένως, του Σεμιναρίου είναι η εισαγωγή των γονέων στη σημαντικότητα της έννοιας της ενσυναίσθησης και των βασικών της διακρίσεων, καθώς και πώς οι ίδιοι μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυσή της στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης μέσα από την καθημερινή αλληλεπίδρασή τους με τα παιδιά. Η γονική ζεστασιά, η υιοθέτηση πιο λειτουργικών και θετικών γονικών πρακτικών, η ενίσχυση της συναισθηματικής έκφρασης, καθώς και η επεξεργασία των συναισθηματικών εκφράσεων των μελών της οικογένειας στις διαφορετικές συνθήκες αποτελούν έμμεσους τρόπους ενίσχυσης της υπακοής των παιδιών. Επίσης, μεγάλο μέρος της σύγχρονης βιβλιογραφίας αναφέρεται στη σημαντικότητα της βλεμματικής επαφής, ειδικότερα μεταξύ γονέα και παιδιού, η οποία ενισχύει την ομαλή και υγιή κοινωνικοποίηση του παιδιού στις βασικές ηθικές αξίες και τους κανόνες των γονέων. Απώτερος στόχος όλων των επιμέρους δραστηριοτήτων είναι η ενίσχυση της συνείδησης των παιδιών, καθώς και της ηθικής τους σκέψης.

Ακολούθως, μικρές ασκήσεις και δραστηριότητες θα έχουν ως στόχο να ενισχύσουν την κατανόηση των γονέων ως προς την εφαρμοσιμότητα των στρατηγικών αυτών στην καθημερινότητα της οικογένειας.

 Η Αυτοεκτίμηση των παιδιών. Εγώ είμαι Εγώ και είμαι Εντάξει (Σοφία Καραβασίλη, Λεμεσός Πάφος)

Σκοπός στο Σεμινάριο είναι:

- να αναδείξουμε τη σχέση ανάμεσα στην αυτοεκτίμηση και την εικόνα που σχηματίζουν τα παιδιά για τον εαυτό τους από τις αντιδράσεις των άλλων,

- να αναγνωρίσουμε τη σχέση ανάμεσα στην αυτοεκτίμηση και την ανοιχτή επικοινωνία,

- να συζητήσουμε για τις αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών και το κλίμα στην οικογένεια που μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να μεγαλώσουν και να αναπτυχθούν,

- να αναδείξουμε τη σημασία της αυτοεκτίμησης στην πρόληψη διαφόρων «δύσκολων» συμπεριφορών των παιδιών.

 Η Σημασία του Αθλητισμού στη σωματική, ψυχική και κοινωνική υγεία των παιδιών (Φωτεινή Παπαδοπούλου, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφος)

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση των γονέων σχετικά με θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις που αφορούν στη σημασία του Αθλητισμού και της Άσκησης σε θέματα βιολογικής, ψυχικής και κοινωνικής Υγείας των παιδιών. Συζητάμε για τη σημασία του αθλητισμού και το πόσο σημαντικό είναι να εντάξετε τα παιδιά σας σε προγράμματα άσκησης. Επιλέγουμε αθλήματα για τα παιδιά μας που ταιριάζουν στην προσωπικότητά τους, την ηλικία τους, τον σωματότυπό τους, και ενισχύουμε την ψυχο-κοινωνική τους διάσταση. Προλαμβάνουμε ψυχικά και κοινωνικά προβλήματα, όπως προβλήματα σώματος, π.χ., εικόνα, αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές, και ενισχύουμε την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους. Αυτά είναι κάποια από τα βασικά θέματα που θα απαντηθούν, κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου.

 Η σχέση μας με τον εαυτό μας (Ντενίσα Καρατζά, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Πάφος)

Το εν λόγω Σεμινάριο εστιάζει σε μια βασική διάσταση που ρυθμίζει τον αποτελεσματικό γονεϊκό ρόλο: τη σχέση του γονέα με τον εαυτό του, ως κάτι πολύ σημαντικό, που θα ρυθμίσει εν συνεχεία τους ρόλους που έχει ως ενήλικας και κυρίως την ισορροπία τους. Στις πλείστες περιπτώσεις, η σημασία δίδεται στην ψυχολογία του παιδιού, και πολλές φορές, παραλείπουμε να εξετάσουμε πώς η ψυχολογία του γονέα επηρεάζει και αλληλοσυνδέεται με εκείνη του παιδιού. Σε αυτό το Σεμινάριο οι γονείς, χωρίς να παραλείπουν τον γονεϊκό ρόλο, καλούνται να εστιάσουν στο πώς θα ισορροπήσουν τις προσωπικές τους ανάγκες με τους πολλούς ρόλους-ευθύνες της καθημερινότητας, και, κυρίως, με αυτές που συνδέονται με τον γονεϊκό τους ρόλο.

 Θέματα Παραβατικής Συμπεριφοράς στο Σχολείο (Φωτεινή Παπαδοπούλου, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφος)

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση των γονέων σχετικά με θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις που αφορούν στην προβληματική συμπεριφορά παιδιών σχολικής και εφηβικής ηλικίας. Πώς ακριβώς ορίζεται και ερμηνεύεται η προβληματική συμπεριφορά στο σχολείο; Τι στοιχεία περιλαμβάνει και ποια στοιχεία καταλήγουν στο πρόβλημα; Πώς γίνεται η αναγνώριση των πρωτογενών χαρακτηριστικών που διέπουν την εκδήλωσή της, αλλά και ποιες στρατηγικές παρέμβασης προτείνονται στη διεθνή βιβλιογραφία για την αντιμετώπιση προβλημάτων στο σχολικό περιβάλλον και την πρόληψη και διαχείριση αντίστοιχων συμπεριφορών; Πώς θα γίνει η λειτουργία της σχολικής τάξης αποτελεσματική; Αυτά είναι κάποια από τα βασικά ερωτήματα που θα απαντηθούν, κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου.

 Θετική Γονεικότητα: Όρια στα πλαίσια μιας αποτελεσματικής επικοινωνίας (Ντενίσα Καρατζά, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Πάφος)

Το Σεμινάριο, εστιάζει στο πώς τα παιδιά μπορούν, στο πλαίσιο μιας σχέσης ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τον γονέα, να υιοθετήσουν στάση συνεργασίας με τους γονείς τους και να τους εμπιστευτούν, αναπτύσσοντας παράλληλα και το δυναμικό τους. Αυτός ο κεντρικός στόχος έχει να κάνει πρωτίστως με τη σχέση παιδιού-γονέα, τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τον εαυτό του, τη στάση ενθάρρυνσης και υποστήριξης του γονέα, και γενικότερα με έννοιες που με βιωματικό τρόπο αναπτύσσονται στο πλαίσιο του Σεμιναρίου.

Μαθαίνω να επικοινωνώ αποτελεσματικά με το παιδί και τον έφηβό μου (Ανδρέας Δημητρίου, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος)

Τα παιδιά έχουν τεράστια ανάγκη την επικοινωνία με τους γονείς. Μέσα από αυτήν, κατανοούν καλύτερα τον εαυτό τους και τον κόσμο, χτίζουν την αυτοπεποίθησή τους, αντλούν ασφάλεια και αγάπη. Για όλους αυτούς τους λόγους είναι πολύ σημαντικό για τους γονείς να είναι σε θέση να επικοινωνούν ανοιχτά και αποτελεσματικά με τα παιδιά. Η αποτελεσματική επικοινωνία ωφελεί, όχι μόνο τα παιδιά, αλλά κάθε μέλος της οικογένειας. Οι σχέσεις μεταξύ των γονιών και παιδιών βελτιώνονται σημαντικά, όταν υπάρχει αποτελεσματική επικοινωνία. Αυτό που φαίνεται να ισχύει σαν χρυσός κανόνας είναι πως αν υπάρχει καλή επικοινωνία, υπάρχει και καλή σχέση – κάτι που ισχύει γενικότερα και όχι μόνο στη σχέση γονιών και παιδιών.

Το Σεμινάριο αυτό, λοιπόν, θα βοηθήσει τους γονείς να κατανοήσουν:

 • τι είναι αποτελεσματική επικοινωνία,
 • τους παραδοσιακούς ρόλους που εφαρμόζουν, όταν τα παιδιά εκφράζουν τα συναισθήματά τους, και πώς μπορούν να ξεφύγουν από αυτούς,
 • τι σημαίνει αμοιβαίος σεβασμός και αποδοχή συναισθημάτων,
 • τι σημαίνει ενεργητική ακρόαση και αντανακλαστική ακοή.

Επίσης, το Σεμινάριο αυτό θα βοηθήσει τους γονείς να αναπτύξουν:

 • πρακτικούς τρόπους βοήθειας για επίλυση προβλημάτων των παιδιών τους, όταν νιώθουν συναισθηματική αναστάτωση,
 • πρακτικούς τρόπους επικοινωνίας, όταν οι ίδιοι οι γονείς νιώθουν συναισθηματική αναστάτωση από προβλήματα των παιδιών τους στο σπίτι,
 • την επικοινωνία του «Σ’ αγαπώ» μέσα από πράξεις και όχι με λόγια!

Για την επιτυχημένη έκβαση του Σεμιναρίου, ο εισηγητής θα χρησιμοποιήσει οπτικο-ακουστικό υλικό, δηλαδή χρήση βίντεο από καθημερινές αλληλεπιδράσεις παιδιών με γονέων και συζήτηση σε μικρές ομάδες ή/και στην ολομέλεια των σωστών και λανθασμένων τρόπων επικοινωνίας, καθώς και παραδείγματα όπου οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν τρόπους επικοινωνίας με τα παιδιά τους.

Το Σεμινάριο θα δώσει έμφαση στις εξής θεματικές:

 • ορισμός επικοινωνίας,
 • μορφές επικοινωνίας,
 • αποτελεσματική και ουσιαστική επικοινωνία,
 • παραδοσιακοί ρόλοι γονέων προς αποφυγή, όταν τα παιδιά εκφράζουν τα συναισθήματά τους,
 • αμοιβαίος σεβασμός και αποδοχή συναισθημάτων,
 • τα 6 βήματα που ακολουθούμε για την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων,
 • ενεργητική ακρόαση και ανοιχτές ερωτήσεις,
 • ενίσχυση επικοινωνίας με απλές συμβουλές,
 • επικοινωνώντας το «Σ’ αγαπώ».
 Μάθηση στη φύση – η αξία της για γονείς και παιδιά (Χάρις Χαραλάμπους, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος)

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι:

- να εκτιμήσουν οι γονείς ότι οι έννοιες της «μάθησης» και της «αποτελεσματικής μάθησης» δεν αφορούν μόνο στις ώρες που τα παιδιά τους βρίσκονται στο σχολείο ή περιορισμένα σε κλειστά και κτιστά περιβάλλοντα,

- να αντιληφθούν την αξία της επαφής με τη φύση για τη δική τους αυτογνωσία και ενδυνάμωση, και αυτήν των παιδιών τους,

- να καταλάβουν πώς η μάθηση σε φυσικά περιβάλλοντα αποκτά σταδιακά όλο και μεγαλύτερη εκτίμηση ως εναλλακτικός τρόπος μάθησης για όλες τις ηλικίες.

 Μάθηση στο Fortnite και άλλα βιντεοπαιχνίδια: Ο ρόλος των γονέων (Ελισάβετ Κιούρτη, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος)

Εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι παγκοσμίως ασχολούνται καθημερινά με τα βιντεοπαιχνίδια, κάτι που ενισχύει τον φόβο και την ανησυχία των γονέων για το μέλλον των παιδιών τους. Σύγχρονες επιστημονικές έρευνες από τον χώρο της κοινωνιογλωσσολογίας, του γραμματισμού και της νευρολογίας δείχνουν ότι τα βιντεοπαιχνίδια συνεισφέρουν σημαντικά στην ενεργή μάθηση, κοινωνικοποίηση και διασκέδαση των παιδιών και εφήβων. Σκοπός, λοιπόν, του διαδραστικού Σεμιναρίου είναι η διεπιστημονική παρουσίαση και ανάλυση βιντεοπαιχνιδιών, με εστίαση στα βίαια βιντεοπαιχνίδια, τα οποία κατακρίνονται συχνά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι συνεισφέρουν στην προαγωγή αρνητικών και βίαιων συμπεριφορών των παιδιών. Επιπλέον, θα παρουσιαστεί η σχέση των βιντεοπαιχνιδιών με τον γραμματισμό, τη μάθηση και την κοινωνικοποίηση και πώς αυτά σχετίζονται με τη σχολική επίδοση των παιδιών και εφήβων. Το διαδραστικό Σεμινάριο κλείνει με προτάσεις προς τους γονείς για λειτουργική χρήση των βιντεοπαιχνιδιών στο σπίτι, καθώς και συζήτηση ερωτημάτων ή ανησυχιών που ενδεχομένως να έχουν οι γονείς.

 Μαθησιακές Δυσκολίες-Δυσλεξία: Οδηγός προς τους γονείς (Αργυρώ Φελλά, Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσός, Αμμόχωστος)

Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν ένα πεδίο στο οποίο εμπλέκονται επιστήμονες και επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων (εκπαιδευτικοί, σχολικοί ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές κ.λπ.). Παρόλα αυτά, οι γονείς των παιδιών είναι αυτοί που επωμίζονται το βαρύ φορτίο της αναζήτησης και επιλογής των κατάλληλων στρατηγικών και πλαισίων για την αποτελεσματική διαχείριση των εκπαιδευτικών αναγκών και των κοινωνικοσυναισθηματικών δυσκολιών που συχνά συνοδεύουν τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Το συγκεκριμένο Σεμινάριο θα προσπαθήσει να καθοδηγήσει, να ενημερώσει και να βοηθήσει τους γονείς να κατανοήσουν εις βάθος το φαινόμενο των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών στην ανάγνωση (δυσλεξία), ώστε να βοηθήσουν το παιδί και τον εαυτό τους. Αναλυτικότερα, το συγκεκριμένο Σεμινάριο επιδιώκει να απαντήσει σε όσο το δυνατό περισσότερες ερωτήσεις και απορίες των γονέων για τις ειδικές µαθησιακές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους στην ανάγνωση (δυσλεξία). Οι απαντήσεις που θα δοθούν βασίζονται σε σύγχρονα επιστημονικά τεκμηριωμένα ευρήματα, και διατυπώνονται με απλό, κατανοητό και σαφή τρόπο. Οι απαντήσεις, πέρα από την ανίχνευση και τη διάγνωση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών στην ανάγνωση, εστιάζουν επίσης στις καθημερινές σχέσεις του παιδιού με τους γονείς του, τα αδέρφια του, τους/τις συμμαθητές/τριες του και τους/τις δασκάλους/ες του. Τα παραδείγματα στα οποία θα γίνει αναφορά θα βοηθήσουν τους γονείς να κατανοήσουν τις σύνθετες έννοιες που ακούνε από τους/τις ειδικούς, να αποκτήσουν μία πιο ξεκάθαρη εικόνα αναφορικά με τις δυσκολίες και τις δυνατότητες του παιδιού τους, να επισημάνουν και να τροποποιήσουν τις υφιστάμενες παρανοήσεις για τις μαθησιακές δυσκολίες, και να προχωρήσουν στη λήψη ορθών αποφάσεων για το παρόν και το μέλλον του. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει σε πρακτικές προτάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν στο πλαίσιο του σπιτιού. Επιπρόσθετα, το Σεμινάριο υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της επικοινωνίας και συνεργασίας με τα κύρια πρόσωπα που συμμετέχουν στη διάγνωση και την εκπαιδευτική διαδικασία. Τέλος, το Σεμινάριο θα ασχοληθεί µε θέµατα που αφορούν στους ίδιους τους γονείς (π.χ., συναισθήματα, σχέσεις στην οικογένεια), και θα επιχειρήσει να δώσει ουσιαστικές συμβουλές για το πώς να φροντίσουν τον εαυτό τους.

 Οι δεξιότητες επικοινωνίας ως παράγοντας επιτυχούς επίλυσης συγκρούσεων (Μαρίνα Κατσαρή, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος)
 • Συναισθήματα: Πώς επηρεάζουν τη συμπεριφορά μας;
 • Διαχείριση συναισθημάτων / Αυτοδιαχείριση / Αυτοέλεγχος
 • Πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς
 • Το κριτικό μάτι: Παιδική και γονική ενσυναίσθηση ως παράγοντας εξομάλυνσης
 • Η σύγκρουση ως αφήγηση: αποδομώντας τη σύγκρουση, μετριάζοντας την ένταση μέσα από τεχνικές δραματοποίησης και παιχνιδιού εναλλαγής ρόλων
 • Παιχνίδι ρόλων και παρατήρησης: Δραματοποίηση σεναρίων σύγκρουσης και επίλυσης μέσα από την ανάπτυξη τεχνικών forum theatre.
 • «Δακτυλοδείχνοντας»: εντοπίζοντας το πρόβλημα και την προβληματική συμπεριφορά
 • Πειθαρχία: εμπιστοσύνη, σεβασμός και καταπίεση, ανάπτυξη εφαρμογών και παιχνίδια ρόλων. Πλαίσιο και όρια: συνέπεια στη συμπεριφορά του γονέα και συνέπειες των πράξεων του παιδιού
 • Ενίσχυση προσωπικής έκφρασης του γονέα παιχνίδια εναλλαγής ρόλων
 • «Από το σχολείο στο σπίτι και αντίστροφα»: πρακτικές εφαρμογές εναρμόνισης και συνεργασίας γονέα και δασκάλου με το βλέμμα στην παιδική αυτοπειθαρχία
 • Εναλλακτικοί τρόποι έκφρασης συναισθημάτων: Εξοικείωση με στοχευμένο ρεπερτόριο παιχνιδιών για το σπίτι
 Οικογένεια και Σχολείο: οι δύο παιδαγωγικοί πόλοι στη ζωή του παιδιού (Ιωάννης Χριστοδούλου, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος, Πάφος)

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η περιγραφή της σχέσης σχολείου και οικογένειας, όπως διαμορφώνεται στο σύγχρονο πλαίσιο ζωής και στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα. Θα αναλυθούν ενδελεχώς πρότυπα κοινών δράσεων, καθώς και η σκοπιμότητα και η σημασία τους για την ισορροπημένη ανάπτυξη των μαθητών/τριών, και την αποτελεσματικότερη δυνατή λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 Όρια με Αγάπη: Μια καθημερινή υπόθεση των γονιών (Σοφία Καραβασίλη, Λεμεσός, Πάφος)

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι οι γονείς:

- να κατανοήσουν τη διάσταση της ύπαρξης και τη διατήρηση των ορίων στο μεγάλωμα των παιδιών,

- να συνειδητοποιήσουν πως η έννοια των ορίων είναι συνδεδεμένη με την αγάπη και την αυτοεκτίμηση των παιδιών,

- να εκφράσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσον αφορά στη θέσπιση και την τήρηση ορίων στην οικογένειά τους,

- να μάθουν τεχνικές που συμβάλλουν στη θέσπιση ορίων.

Πρόληψη και Αντιμετώπιση Παραβατικής συμπεριφοράς-Διαχείριση θυμού (Μαρία Θεοφίλου, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Πάφος)

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η απόκτηση εξιδεικευμένων γνώσεων των γονιών στο θέμα της· νεανικής παραβατικότητας, στους τρόπους πρόληψης αλλά και διαχείρισης του φαινομένου.· Επίσης, οι γονείς θα εκπαιδευτούν σε τεχνικές διαχείρισης θυμού των παιδιών τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

• Ορισμός παραβατικής συμπεριφοράς

• Μορφές παραβατικής συμπεριφοράς ως κοινωνικό φαινόμενο, παραδείγματα

• Αίτια παραβατικότητας (Παράγοντες κινδύνου και προστατευτικοί παράγοντες)

• Πρόληψη παραβατικής και βίαης συμπεριφοράς

• Πώς κατανοούμε και πως διαχειριζόμαστε έντονα ξεσπάσματα

• Συνήθη λάθη και πως να τα αποφύγουμε- Πρακτικά βήματα αντιμετώπισης

• Εξάσκηση σε τεχνικές διαχείρισης θυμού και επιθετικής συμπεριφοράς των παιδιών.

 Σεξουαλική Αγωγή και Υγεία των Νέων (Φωτεινή Παπαδοπούλου, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφος)

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση των γονέων σχετικά με θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις που αφορούν στη Σεξουαλική Αγωγή των παιδιών προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας. Τα βασικά ερωτήματα που θα απαντηθούν στο Σεμινάριο είναι τα εξής: Πώς ακριβώς ορίζεται και ερμηνεύεται η σεξουαλική αγωγή; Τι στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνει; Ποιες στρατηγικές προτείνονται στη διεθνή βιβλιογραφία για τη Σεξουαλική Αγωγή σε παιδιά, την πρόληψη και διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών σχετικών με το θέμα; Είναι καλό να συζητάμε και να αφήνουμε ανοιχτές τις διόδους επικοινωνίας -ποιος ο ρόλος των γονέων σε "ευαίσθητα" ζητήματα; Πώς διαχειριζόμαστε τις κρίσεις που μπορεί να προκύψουν.

Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και Πρόληψη Περιστατικών Κακοποίησης (Μαρία Θεοφίλου, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Πάφος)

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση και η επιμόρφωση των γονέων για το θέμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Θα συζητηθούν τρόποι για το πώς προσεγγίζονται ευαίσθητα θέματα γύρω από το θέμα της σεξουαλικότητας αλλά και το πώς απαντάμε στις διάφορες ερωτήσεις των παιδιών.· Απώτερος στόχος είναι να δοθούν κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη περιστατικών κακοποίησης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

• Ορισμός σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης

• Στάδια σεξουαλικής ανάπτυξης παιδιών

• Εφηβεία και Σεξουαλικότητα

• Στάσεις γονέων απέναντι στην σεξουαλικότητα των παιδιών

• Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών και απαντήσεις στις ερωτήσεις τους

• Είναι φυσιολογικό να αυνανίζεται στα 3 του χρόνια;

• Μέχρι πότε μας βλέπει γυμνούς και κοιμάται στο κρεβάτι μας;

• Τι γίνεται όταν ξεκινάει να εξερευνά και τα σώματα άλλων;

• Πώς να του μιλήσω για το σεξ;

• Πώς θα μάθει να προστατεύει τον εαυτό του και να λέει όχι σε αγγίγματα από αγνώστους;

• Προσέγγιση της έννοιας «σεξουαλική κακοποίηση και παρενόχληση»

• Προσέγγιση παιδιών – θυμάτων

• Βασικοί κανόνες πρόληψης και διαπαιδαγώγησης (Αποτελεσματική επικοινωνία, εμπιστοσύνη, καλή σχέση με το παιδί, διαθεσιμότητα ενήλικα)

• Βιωματικές ασκήσεις, video και μελέτες περίπτωσης θα συμπληρώσουν το θεωρητικό πλαίσιο του θέματος

• Αναφορά στον κανόνα του εσωρούχου.

 Σπίτι και σχολείο μας, όλος ο κόσμος (Μαρίνα Κατσαρή, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος)
 • Αξιοποίηση παραμυθιού: συμβολισμός και αποσυμβολισμός με αντιρατσιστική κατεύθυνση.
 • Η αφήγηση ως εργαλείο ενίσχυσης της διαπολιτισμικότητας και ενσυναίσθησης από το σπίτι στο σχολείο (παροχή πληροφοριών και υλικού για εξεύρεση κατάλληλων αφηγηματικών υλικών και κειμένων).
 • Ο ρόλος του παιχνιδιού στην αλληλοκατανόηση. Πρακτικές εφαρμογές.
 • Εναλλακτικοί τρόποι έκφρασης συναισθημάτων προς ή για τον/την Άλλο/η μέσω της σύζευξης τεχνών: μουσική, χορός, εικαστικές τέχνες.
 • Ο γονιός σαν πρότυπο αποδοχής του διαφορετικού μέσα από οργάνωση διαπολιτισμικών εκδηλώσεων: διαπολιτισμικές ημέρες, διαπολιτισμικό πανηγύρι, διαπολιτισμική υποδοχή, ημέρες αφήγησης από τους γονείς, μουσική, μαγειρική, αναπαράσταση εθίμων από τις διάφορες χώρες καταγωγής των μαθητών
 • Το δωμάτιό μου ένας κόσμος - διαπολιτισμική γωνιά: συλλογή υλικού αλληλοκατανόησης από τα ίδια τα παιδιά (φωτογραφίες, παραμύθια, ιστορίες, άρθρα κτλ. σχετικά με την κουλτούρα διαφορετικών χωρών)
 • Τα πράγματά μου: μία ημέρα όπου παιδιά από διαφορετικές κουλτούρες φέρνουν κάτι δικό τους στο σχολείο και εξηγούν τη χρήση του
 • Ο γονιός σε ρόλο: ο «εξερευνητής» ή «ταξιδιώτης» περιπλανιέται στον κόσμο με ιστορίες και έθιμα από διάφορε χώρες και παραδόσεις. Ασκήσεις εναλλαγής ρόλων και case studies.

 Συζητάμε για το ΣΩΜΑ και την ΕΙΚΟΝΑ των Νέων (Φωτεινή Παπαδοπούλου, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφος)

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση των γονέων σχετικά με θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις που αφορούν σε προβλήματα σώματος, π.χ., εικόνα, αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές, ανορεκτικές και βουλιμικές συμπεριφορές παιδιών σχολικής και εφηβικής ηλικίας. Πώς ακριβώς ορίζεται και ερμηνεύεται η προβληματική συμπεριφορά στο σώμα, και πώς την εξηγούμε με ψυχο-κοινωνικά κριτήρια; Τι στοιχεία περιλαμβάνει και ποια στοιχεία καταλήγουν στο πρόβλημα; Πώς γίνεται η αναγνώριση των πρωτογενών χαρακτηριστικών που διέπουν την εκδήλωση προβλημάτων, αλλά και ποιες στρατηγικές παρέμβασης προτείνονται στη διεθνή βιβλιογραφία για την αντιμετώπιση προβλημάτων στο σχολικό περιβάλλον, την πρόληψη και διαχείριση αντίστοιχων συμπεριφορών; Πώς φέρομαι στο παιδί μου, όταν αντιμετωπίζει συγκεκριμένα θέματα με το σώμα του; Αυτά είναι κάποια από τα βασικά ερωτήματα που θα απαντηθούν, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.

 Συναισθηματική Νοημοσύνη: η άγνωστη ευφυΐα (Κωνσταντίνος Στεφανής, Λευκωσία, Λάρνακα)

Για αρκετά χρόνια η νοημοσύνη σχετιζόταν με τον παραδοσιακό ορισμό της ευφυΐας και μετριόταν με έναν συγκεκριμένο τρόπο.

Στο πλαίσιο του Σεμιναρίου, θα καταδειχθεί γιατί η συναισθηματική νοημοσύνη είναι πιο σημαντική από τον δείκτη νοημοσύνης (IQ).

Αναλυτικότερα, θα απαντηθούν τα εξής ερωτήματα:

- Τι είναι η συναισθηματική νοημοσύνη (EQ);

- Σε τι διαφέρει με τη διανοητική νοημοσύνη (IQ);

- Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της;

- Με ποιο τρόπο συμβάλλει στην επαγγελματική και προσωπική επιτυχία;

- Με ποιους τρόπους μπορεί να βελτιωθεί;

 Συνεργασία Σχολείου-Οικογένειας (Λοΐζος Συμεού, Λευκωσία, Λάρνακα, Αμμόχωστος)

Στο Εργαστήριο αυτό οι συμμετέχοντες/ουσες θα εργαστούν για τη διερεύνηση των παραστάσεων και προσδοκιών τους σε σχέση με το ποιοι είναι οι γονείς, το σχολείο και οι στόχοι του σήμερα. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν συγκεκριμένες πρακτικές για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε σε μια σχολική μονάδα να οργανωθεί η συνεργασία Σχολείου και Οικογένειας μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών/τριών και γονέων/οικογενειών, για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά στο σχολικό μικροεπίπεδο η πρόκληση για βελτίωση του μαθησιακού σχολικού περιβάλλοντος για ΟΛΟΥΣ/ΟΛΕΣ τους/τις μαθητές/τριες (από οποιαδήποτε οικογένεια κι αν προέρχονται).

 Τα μικρά αφεντικά: Θέτουμε όρια στα παιδιά μας; (Ανδρέας Δημητρίου, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος)

Πόσο εύκολο είναι να θέσουμε όρια στα παιδιά;

Τι πρέπει να γνωρίζουμε ως γονείς, για να βοηθήσουμε στην οριοθέτηση των παιδιών μας;

Τα όρια υπάρχουν παντού και αφορούν όλους μας. Τα όρια δημιουργούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο κάθε άνθρωπος μπορεί να συνυπάρξει με τους συνανθρώπους του, όπου έχει τη δυνατότητα να αντλεί όσο το δυνατό μεγαλύτερη ικανοποίηση και ασφάλεια, για να μπορεί να εξελίσσεται και να δημιουργεί.

Η οικογένεια είναι το πρώτο περιβάλλον μέσα στο οποίο το παιδί θα εκπαιδευτεί στην τήρηση των ορίων. Ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έργο για τους γονείς, που πολλές φορές αποδεικνύεται και πολύ «ζόρικη» υπόθεση.

Στο Σεμινάριο αυτό οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να αποσαφηνίσουν τις έννοιες της Οριοθέτησης και Πειθαρχίας. Θα ενημερωθούν για τα οφέλη, τον χρόνο έναρξης της οριοθέτησης των παιδιών, και, ειδικότερα, την οριοθέτηση των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, καθώς και τη γνωριμία τους με τις βασικές αρχές της οριοθέτησης.

Ένα σημαντικό μέρος του Σεμιναρίου θα επικεντρωθεί στη μέθοδο οριοθέτησης των Φυσικών και Λογικών Συνεπειών, με εκτενή αναφορά σε παραδείγματα και αντιπαραδείγματα χρήσης της οριοθέτησης λογικών συνεπειών και πειθαρχίας στην καθημερινή οικογενειακή ζωή.

Το Σεμινάριο θα δώσει έμφαση στις εξής θεματικές:

 • Τι είναι πειθαρχία και τι είναι οριοθέτηση;
 • Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις δύο αυτές γονικές πρακτικές;
 • Γιατί είναι σημαντικό οι γονείς να κάνουν χρήση ορίων;
 • Πότε ξενικά η οριοθέτηση;
 • Τι επιδιώκει ένα παιδί με αρνητική, επίμονη, αντιδραστική και πεισματάρικη συμπεριφορά;
 • Για ποιους λόγους τα παιδιά δεν είναι συνεργάσιμα με τους γονείς τους;
 • Πώς τίθενται τα όρια;
 • Πρακτικά λεκτικά παραδείγματα οριοθέτησης.
 • Συμπεριφορικές τεχνικές για την τροποποίηση της συμπεριφοράς.
 • Θετική ενίσχυση/ανταμοιβή.
 • Πίνακας δώρου ή οικονομία κουπονιών.
 • Μίμηση.
 • Αγνόηση.
 • Υπερδιόρθωση-θετική διόρθωση.
 • Time-out.
 • Διαφορές πειθαρχίας και οριοθέτησης με πρακτικά λεκτικά παραδείγματα.

Στο Σεμινάριο ο εισηγητής θα εκπαιδεύσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες με παραδείγματα, οπτικό υλικό, αλλά και με σενάρια καθημερινής ζωής σε μικρές ομάδες.

 Τεχνικές ενδυνάμωσης των γονέων σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό (Χριστιάνα Δίπλη, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος)

Βασικός πυλώνας του Σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση των γονιών για την ανάπτυξη τρόπων διαχείρισης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τόσο οι ίδιοι όσο και το παιδί τους σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό. Οι γονείς θα αποκτήσουν δεξιότητες, ώστε να μπορούν να βοηθήσουν το παιδί που είναι είτε θύμα, θύτης και/ή παρατηρητές, κατά την εκδήλωση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού.

Επιπλέον, το Σεμινάριο εστιάζει στην ανάπτυξη τρόπων βελτίωσης των σχέσεων και επικοινωνίας μεταξύ των γονέων και του παιδιού τους, και των γονέων με τους/τις εκπαιδευτικούς. Επίσης, το Σεμινάριο στοχεύει στην ενδυνάμωση των γονέων, και ενίσχυσή τους με τις βέλτιστες επικοινωνιακές τεχνικές και άλλες δεξιότητες, ούτως ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τον σχολικό εκφοβισμό. Ως εκ τούτου, οι γονείς θα αποκτήσουν δεξιότητες και τρόπους διαχείρισης των προβλημάτων που αναφύονται από τον σχολικό εκφοβισμό.

 Το παιδί μου θυμώνει: Πώς το διαχειρίζομαι; (Ανδρέας Δημητρίου, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος)

Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τις αντιδράσεις θυμού, επιθετικότητας, οργής που εκδηλώνουν τα παιδιά;

Ο θυμός, η οργή και η επιθετικότητα είναι συνηθισμένες αντιδράσεις των παιδιών, όμως η κατανόηση και η διαχείρισή τους αποτελεί δύσκολο έργο για τους γονείς λόγω της πολύπλοκης αλληλεπίδρασης σκέψεων, συναισθημάτων και συμπεριφορών.

Στο Σεμινάριο αυτό θα επικεντρωθούμε στους τρόπους έκφρασης του θυμού στην παιδική ηλικία, καθώς και τις αιτίες που προκαλούν θυμό. Έμφαση θα δοθεί στους τρόπους διαχείρισης του θυμού και σε προληπτικές και παρεμβατικές δεξιότητες και τεχνικές για την αντιμετώπισή του. Ειδικότερα, θα αναφερθούμε στην εκμάθηση των δεξιοτήτων επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων, καθώς και τη μοντελοποίηση των στρατηγικών αντιμετώπισης του θυμού.

Θα δοθεί έμφαση σε βιωματικές τεχνικές, παιχνίδια και πρακτικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε καταστάσεις όπου τα παιδιά έχουν ήδη θυμώσει, και η ομάδα θα επεξεργαστεί μελέτες περίπτωσης με τη μορφή μικρών ομάδων.

Το Σεμινάριο θα δώσει έμφαση στις εξής θεματικές:

 • Θυμός… ένα δύσκολο συναίσθημα για έλεγχο.
 • Γιατί τα παιδιά εκφράζουν εκρήξεις θυμού;
 • Βήματα για πρόληψη εκρήξεων θυμού.
 • Γιατί τα παιδιά πρέπει να μάθουν για τον θυμό;
 • Εκπαίδευση γονέων σε δεξιότητες όπως:

- αναγνώριση θυμού στον εαυτό τους και στους άλλους,

- έλεγχος παρορμήσεων του θυμού-αυτοέλεγχος,

- χρήση τεχνικών χαλάρωσης και ηρεμίας,

- έκφραση και επικοινωνία θυμού χωρίς επιθετικότητα, αλλά με θετικό τρόπο,

- εφαρμογή δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων,

- εφαρμογή δεξιοτήτων διαπραγμάτευσης και συνεργασίας,

- «Τώρα είναι αργά! Το παιδί μου έχει ήδη θυμώσει!».

Στο Σεμινάριο ο εισηγητής θα εκπαιδεύσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες με παραδείγματα, οπτικό υλικό, αλλά και με σενάρια καθημερινής ζωής σε μικρές ομάδες.

 Το περιβάλλον ως χώρος δημιουργικής απασχόλησης και ευαισθητοποίησης των γονέων με τα παιδιά τους (Ευσταθία Δαρείου, Λευκωσία)

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η παροχή ιδεών στους γονείς εναλλακτικών τρόπων δημιουργικής απασχόλησης με τα παιδιά τους, αξιοποιώντας ποικίλα περιβαλλοντικά πεδία, ως χώρους βιωματικής μάθησης, δημιουργικής αλληλεπίδρασης και ψυχαγωγίας. Ειδικότερα, το Σεμινάριο επικεντρώνεται:

α) στον ρόλο των γονέων για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των παιδιών τους, β) στη σημασία του εξωτερικού περιβάλλοντος ως χώρου βιωματικής μάθησης και δημιουργικής απασχόλησης των γονέων με τα παιδιά τους, γ) σε πρακτικές συμβουλές και δραστηριότητες που μπορούν να εφαρμόσουν με τα παιδιά τους σε διάφορα περιβαλλοντικά πεδία.

Ψυχική ανθεκτικότητα για εμάς και τα παιδιά μας (Βίκυ Χαραλάμπους, Λευκωσία, Λάρνακα)

Ψυχική ανθεκτικότητα: Αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου για προσαρμογή, παρά την ύπαρξη δυσκολιών, στρεσογόνων ή τραυματικών γεγονότων, στην αποτελεσματική αντιμετώπισή τους και στην ανάκαμψη και ενδυνάμωση μέσα από αυτά. Η αναφορά σε τεχνικές για ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας θα βοηθήσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να αναπτύξουν θετικές στρατηγικές αντιμετώπισης, προκειμένου να μάθουν να προσαρμόζονται στις αλλαγές, να διαχειρίζονται οι μαθητές/τριες το άγχος των εξετάσεων, και οι γονείς το εργασιακό άγχος, να υιοθετήσουν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, να βρίσκουν λύσεις σε προβλήματα, όπως ο εκφοβισμός και η παρενόχληση, να έχουν πιο θετικές σχέσεις και ισχυρότερη αυτοεικόνα.

 Ψυχική ανθεκτικότητα: Ο ρόλος των γονέων στην ψυχική ενδυνάμωση των παιδιών (Ντενίσα Καρατζά, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Πάφος)

Το εν λόγω Σεμινάριο αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους γονείς να αναπτύξουν στάσεις και δεξιότητες ενδυνάμωσης των παιδιών τους, με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση προκλήσεων που μπορεί να προκύπτουν στο σχολείο ή γενικότερα στη ζωή τους. Η ψυχική ανθεκτικότητα, ως βασικό ζητούμενο της εποχής μας, θεωρείται αναγκαία και ο ρόλος των γονέων στην ανάπτυξή της αποτελεί καθοριστικής σημασίας.