Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου με Αρ. Φακ. Π.Ι. 7.7.01 και Ημερ. 26 Ιουνίου 2019, σας ενημερώνουμε ότι έχει δοθεί παράταση για την υποβολή δήλωσης συμμετοχής μέχρι την Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019. Ο ονομαστικός κατάλογος των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, την Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019.

Υπενθυμίζεται ότι η Ημερίδα θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019, από τις 16:00 μέχρι τις 19:00, στο Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας.

 

Ανακοίνωση

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής