Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια προηγούμενης εγκυκλίου (ημερ. 18/6/19, αρ. φακ. Π.Ι. 7.7.06.16), υπενθυμίζεται ότι οι κεντρικές επιμορφώσεις κατά τη διάρκεια του Διήμερου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

Α/Α ΕΠΑΡΧΙΑ Ημερομηνία Κεντρικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Δημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης
1 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 3/9/19
2 ΛΕΜΕΣΟΣ/ΠΑΦΟΣ 4/9/19
3 ΛΑΡΝΑΚΑ/ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 5/9/19

Α/Α ΕΠΑΡΧΙΑ Ημερομηνίες Κεντρικών Επιμορφώσεων Νηπιαγωγών
1 Λευκωσία/ Πάφος 3/9/19 & 4/9/19
2 Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος 5/9/19 & 6/9/19

Αριθμός σχολείων θα λειτουργήσουν ως κέντρα επιμόρφωσης. Τα σχολεία κατά επαρχία καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για κάθε επιμορφωτικό σεμινάριο παρουσιάζονται στο Παράρτημα.

Η/Οι αίθουσα/ες στην/στις οποία/ες θα πραγματοποιηθεί/ούν η/οι επιμόρφωση/σεις θα πρέπει να διαθέτει/ουν βιντεοπροβολέα, ηλεκτρονικό υπολογιστή και αριθμό καρεκλών ανάλογο με τον αριθμό συμμετεχόντων/ουσών, όπως φαίνεται στον πίνακα του ηλεκτρονικού μηνύματος που έχετε παραλάβει. Παρακαλούμε όπως, για τις ανάγκες των επιμορφωτικών δράσεων του Διήμερου Εκπαιδευτικού αξιοποιηθούν οι αίθουσες διδασκαλίας και οι χώροι που διαθέτουν κλιματισμό.

Έχουν δοθεί οδηγίες προς τους/τις εκπαιδευτές/τριες για έγκαιρη επικοινωνία με το σχολείο-κέντρο επιμόρφωσης για σχετικές διευκρινίσεις.

Σας υπενθυμίζουμε όπως, την επόμενη μέρα της κεντρικής επιμόρφωσης, ενημερώσετε όλο το προσωπικό του σχολείου σας, για να προβεί σε αξιολόγηση του σεμιναρίου μέσω του ακόλουθου ηλεκτρονικού συνδέσμου https://www.surveymonkey.com/r/XY6Q3QK. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι πολύ εύκολη και σύντομη και προσφέρει χρήσιμη ανατροφοδότηση.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα για τα πιο πάνω όλες/ους τις/τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.

 

Εγκύκλιος

Παράρτημα