Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, πληροφορούνται οι εκπαιδευτικοί ότι το Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein, το οποίο εδρεύει στη Γερμανία, παραχωρεί πέντε υποτροφίες (κάλυψη ταξιδιωτικών εξόδων και εξόδων διαμονής) σε συμμετέχοντες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου με θέμα “Competences for Europe”.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα, προαπαιτεί γνώση της Γερμανικής Γλώσσας (minimum level of C1 in German).

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του σεμιναρίου είναι 6-8 Νοεμβρίου 2019. Η καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων ενδιαφέροντος, είναι 30/8/2019.

Περισσότερες πληροφορίες στα Έντυπα.

 

Συνημμένο 1

Συνημμένο 2