Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου με Αρ. Φακ.: 7.7.02.25/2 και ημερ. 8 Μαΐου 2019, επισυνάπτεται ο κατάλογος των συμμετεχόντων/ουσών, καθώς και το Πρόγραμμα της Ημερίδας.

Υπενθυμίζεται ότι η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019, στο Παράρτημα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στη Λεμεσό, από τις 8:00 μέχρι τις 13:30.

 

Ανακοίνωση

Κατάλογος

Πρόγραμμα