Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Καταπολεμώντας την Παραπληροφόρηση μέσω της Παιδείας για τα Μέσα», που συνδιοργανώνουν το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Co-Inform και η Πρεσβεία των Η.Π.Α. στην Κύπρο, στις 7 - 8 Ιουνίου 2019, στη Λεμεσό, σας ενημερώνουμε για τη δράση με τίτλο «Δημιουργώ ενάντια στην παραπληροφόρηση». Η δράση έχει ως στόχο να αναδείξει τη δημιουργικότητα των μαθητών και μαθητριών στον χώρο του ψηφιακού σχεδιασμού και της τέχνης, προτρέποντάς τους να εμβαθύνουν στο ζήτημα της παραπληροφόρησης που συντελείται ιδιαίτερα στον χώρο των κοινωνικών δικτύων και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, ώστε να μην είναι απλώς παρατηρητές/καταναλωτές, αλλά να καταστούν κριτικοί αναγνώστες της πληροφορίας, από όπου κι αν αυτή προέρχεται.

Η αναλυτική περιγραφή της δράσης και η διαδικασία υποβολής της αίτησης συμμετοχής επισυνάπτονται.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας για τη δράση και ενθαρρύνετε τη συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών του σχολείου σας.

 

Εγκύκλιος και αναλυτική περιγραφή