Σε συνέχεια των εγκυκλίων με αρ. φακ. ΥΠΠ 16.8.03.4.1 / ΠΙ 16.8.04.12 και ημερ. 18/1/19 και 21/1/19, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η MC Digital Media σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού οργανώνει ημερίδα με θέμα «Ασφαλές διαδίκτυο για όλους» (“Safe Internet For All”, #SIFA2019), ειδικά για μαθητές/ήτριες Λυκείων και Τεχνικών σχολών των επαρχιών Λεμεσού και Πάφου. Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Θεμιστόκλειο Κλειστό Γήπεδο στη Λεμεσό, την Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019, από τις 10:00 π.μ. μέχρι τις 12:00 μ. Οι μαθητές/μαθήτριες θα συνοδεύονται από εκπαιδευτικό/εκπαιδευτικούς του σχολείου τους.

Η Ημερίδα έχει ως στόχο να καλλιεργήσει την υπευθυνότητα και τον σεβασμό για ασφαλή και δημιουργική αξιοποίηση του διαδικτύου από τους/τις εφήβους, ούτως ώστε να διαμορφώσουμε το Διαδίκτυο σε ένα καλύτερο και ασφαλέστερο χώρο επικοινωνίας, ψυχαγωγίας και μάθησης. Στην Ημερίδα θα συζητηθούν θέματα διαδικτύου που απασχολούν τους εφήβους (π.χ. sexting, διαδικτυακός εκφοβισμός, υποκλοπές) μέσα από παρουσιάσεις από εκπρόσωπο της Αστυνομίας Κύπρου και άλλους ειδικούς στο θέμα. Παρουσιαστής θα είναι ο Αντρέας Φυλακτού, ενώ θα πραγματοποιείται live link στο Κλικ FM με τον Λούη Πατσαλίδη και Μαρία Παπακώστα.

Η Ημερίδα θα μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 1.500 μαθητές/ήτριες για αυτό και τα σχολεία καλούνται να εκπροσωπηθούν με όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό μαθητών/τριών.

Η γλώσσα διεξαγωγής της Ημερίδας θα είναι η Ελληνική.

Σημειώνεται ότι θα διευθετηθεί η μεταφορά των μαθητών προς και από τον χώρο διεξαγωγής της ημερίδας με λεωφορεία, δεδομένου ότι καλύπτεται ο ελάχιστος αριθμός των 40 μαθητών σε κάθε σχολείο. Σημειώνεται ότι γειτονικά σχολεία μπορούν να συνεργαστούν για τη μεταφορά των μαθητών αν δεν καλύπτουν τον ελάχιστο αριθμό. Η ώρα αναχώρησης των λεωφορείων από το κάθε σχολείο υπολογίζεται μεταξύ των ωρών 9.00 και 9.30 π.μ. και η ώρα επιστροφής μεταξύ των ωρών 12:30 και 13:30, ανάλογα με την τοποθεσία του σχολείου.

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του σχολείου σας στην Ημερίδα της 13ης Φεβρουαρίου 2019

Tα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ημερίδα θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής, μέσω του λογαριασμού τους στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου https://www.pi-eggrafes.ac.cy, στην κατηγορία «Ημερίδες – Συνέδρια», από τις 31 Ιανουαρίου μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου 2019. Κατά την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής, τα σχολεία καλούνται να δηλώσουν τους/τις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες (μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικός/οί). Λεπτομέρειες για τη δήλωση συμμετοχής παρατίθενται πιο κάτω:

1. Στοιχεία εκπαιδευτικών και μαθητών/μαθητριών που θα παρακολουθήσουν την Ημερίδα

Παρακαλείστε όπως μεριμνήσετε, ώστε το σχολείο σας να εκπροσωπηθεί στην εν λόγω Ημερίδα, ως ακολούθως:

  • Μέση Γενική Εκπαίδευση: μαθητές/μαθήτριες (Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου) και εκπαιδευτικοί
  • Μέση Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: μαθητές/μαθήτριες Α’, Β’ και Γ’ τάξης και εκπαιδευτικοί

Για τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων του/της εκπαιδευτικού που θα συνοδεύσει τα παιδιά. Οδηγίες για τον τρόπο εισόδου των εκπαιδευτικών και των σχολείων στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, καθώς και για τον τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων τους, υπάρχουν στην εγκύκλιο με Αρ.Φακ. Π.Ι.16.8.01.2 και ημερομηνία 5/12/2018.

Τονίζεται, ότι η διεύθυνση του κάθε σχολείου θα πρέπει να διευθετήσει την ασφαλή και έγκαιρη μετάβαση των μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών στον χώρο διεξαγωγής της ημερίδας, καθώς και την αποχώρησή τους. Τα σχολεία θα έχουν την ευθύνη του ελέγχου του λεωφορείου που θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά των μαθητών και των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το πρότυπο που ακολουθείται για τις σχολικές εκδρομές. Οι εκπαιδευτικοί του κάθε σχολείου που θα συνοδεύσουν τους/τις μαθητές/τριες, οφείλουν να ελέγξουν ότι έχουν επιβιβαστεί οι μαθητές/μαθήτριες και οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στη δήλωση συμμετοχής του σχολείου. Ο έλεγχος θα γίνει τόσο κατά την αναχώρηση από το σχολείο, όσο και κατά την αναχώρηση από τον χώρο διεξαγωγής της Ημερίδας.

Στην περίπτωση των σχολείων που δεν θα μεταβούν με λεωφορεία, θα πρέπει η διεύθυνση κάθε σχολείου να προβεί στις απαραίτητες διευθετήσεις για την ασφαλή μεταφορά των μαθητών/μαθητριών και των εκπαιδευτικών προς και από την Ημερίδα.

2. Εκτύπωση της Δήλωσης Συμμετοχής

Για λόγους επίσπευσης της διαδικασίας εγγραφών την ημέρα διεξαγωγής της Ημερίδας, παρακαλείσθε όπως εκτυπώσετε τη δήλωση συμμετοχής του σχολείου σας, η οποία θα πρέπει παραδοθεί κατά την προσέλευση των συμμετεχόντων στον χώρο διεξαγωγής της Ημερίδας.

Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα έχουν την ευθύνη της διάχυσης των αποτελεσμάτων της Ημερίδας στο σχολείο τους. Παράλληλα, συστήνεται όπως ενημερώσετε όλους τους/τις μαθητές/μαθήτριες, τους/τις εκπαιδευτικούς, καθώς και τον Σύνδεσμο γονέων του σχολείου σας, σχετικά με την πιο πάνω Ημερίδα.

 

Εγκύκλιος και αφίσα

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής
(υποβάλλεται από σχολεία)