Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, διοργανώνει Συνέδριο με θέμα «Απώλεια, πένθος και παιδί – Ο ρόλος του σχολείου», το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης όλων των επαρχιών. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2019 (8:30-13:10), στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στη Λευκωσία.

Στόχοι του Συνεδρίου είναι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών σε σχέση με τη διαχείριση του πένθους στο σχολείο (με ιδιαίτερες αναφορές στις αντιδράσεις των παιδιών) και η συζήτηση της προοπτικής ένταξης των εννοιών της απώλειας και του πένθους στις συζητήσεις με τα παιδιά. Στο Συνέδριο θα παρουσιαστούν συγκεκριμένες προσεγγίσεις μέσω των οποίων είναι δυνατόν ένας/μια εκπαιδευτικός να υλοποιήσει ένα τέτοιο εγχείρημα. Θα δοθούν προτάσεις, ιδέες, καθώς και υλικό βασισμένο στις εισηγήσεις και στα εργαστήρια, όπως φαίνονται στο πρόγραμμα που επισυνάπτεται.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Συνέδριο θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου http://www.pi-eggrafes.ac.cy στην κατηγορία Ημερίδες-Συνέδρια μέχρι τις 23 Ιανουαρίου 2019. Διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία και την ώρα καταγραφής της δήλωσης.

Όσο αφορά στη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής, είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων των εκπαιδευτικών. Οδηγίες για τον τρόπο εισόδου των χρηστών στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, καθώς και για τον τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων τους, υπάρχουν στην εγκύκλιο με Αρ.Φακ. Π.Ι.16.8.01.2 και ημερομηνία 5/12/2018.

Για τυχόν διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη Λειτουργό του Π.Ι. δρα Πολυξένη Στυλιανού (τηλ. 22402306, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ).

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας, ώστε να δηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή.

 

Εγκύκλιος

Πρόγραμμα και περιγραφή εργαστηρίων

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής