Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα «H προσαρμογή των αδειών Creative Commons 4.0 στα ελληνικά: προοπτικές και προκλήσεις». Η εκδήλωση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, και θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018, από τις 18:30 μέχρι τις 21:30, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αίθουσα Β108 «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης», στη Λευκωσία.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η πληροφόρηση του κοινού για την προσαρμογή της τέταρτης άδειας των αμερικανικών αδειών ελεύθερης χρήσης Creative Commons στην Ελληνική γλώσσα και την Κυπριακή έννομη τάξη. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι ενδιαφερόμενοι θα πληροφορηθούν για τη δράση και τα συμβατικά εργαλεία του μη κυβερνητικού οργανισμού Creative Commons, θα εισαχθούν στις έννοιες της ανοικτής πρόσβασης και του copyleft, θα εκπαιδευτούν για τους όρους και την εφαρμογή των έξι τυποποιημένων αδειών Creative Commons. Επισυνάπτεται για ενημέρωση το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Περισσότερες πληροφορίες για τις άδειες Creative Commons στην Κύπρο μπορείτε να βρείτε στις σελίδες http://www.ucy.ac.cy/creativecommonscy και http://www.pi.ac.cy/CreativeCommons

Όσοι και όσες εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκδήλωση, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-eggrafes.ac.cy) στην κατηγορία Ημερίδες-Συνέδρια, από τις 5 μέχρι και τις 22 Νοεμβρίου 2018. Για τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων των εκπαιδευτικών.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας για τα πιο πάνω.

 

Εγκύκλιος

Πρόγραμμα

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής