Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «MaSDiV: Supporting mathematics and science teachers in addressing diversity and promoting fundamental values», το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά σειρά επιμορφωτικών δράσεων, για υποστήριξη της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών και των Μαθηματικών σε ποικίλα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Το Πρόγραμμα «MaSDiV» χρηματοδοτείται από τη Δράση Erasmus+, Key action 3: Initiatives for policy innovation-European Policy Experimentations και καλύπτει την περίοδο Φεβρουαρίου 2017- Φεβρουαρίου 2020. Συντονιστικό ίδρυμα είναι το Πανεπιστήμιο του Freiburg (Γερμανία) και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού συμμετέχει ως εταίρος.

Το Πρόγραμμα «MaSDiV» αποσκοπεί στην αξιοποίηση της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών και των Μαθηματικών σε ποικίλα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, για την ενίσχυση των κοινωνικών και πολιτικών διαστάσεων της εκπαίδευσης, που προάγουν θεμελιώδεις αξίες των σύγχρονων δημοκρατικών κοινωνιών. Ειδικότερα, οι επιμορφωτικές δράσεις του Προγράμματος «MaSDiV» στοχεύουν: (α) στην ενημέρωση των εκπαιδευτικών για θέματα που αφορούν σε πολιτισμική ποικιλομορφία και κοινωνική ένταξη στον τομέα της εκπαίδευσης και (β) στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών να αναγνωρίζουν και να συνδέουν πολιτισμικές πτυχές με τη διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών και να σχεδιάζουν μαθήματα που βασίζονται στη διερώτηση και μπορούν να εφαρμοστούν σε πολυπολιτισμικές τάξεις.

Οι επιμορφωτικές δράσεις θα διεξαχθούν σε τρεις φάσεις και αφορούν στους/στις εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε μαθητές/τριες ηλικίας 11-16 ετών, δηλαδή εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης που διδάσκουν στην Ε΄ και Στ΄ τάξη και εκπαιδευτικούς Μέσης Εκπαίδευσης που διδάσκουν Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία ή Βιολογία στο Γυμνάσιο ή στην Α΄ και Β΄ Λυκείου, είτε σε μεταβατική τάξη είτε στη γενική τάξη.

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει τέσσερις συναντήσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν αντίστοιχα στις 16, 17, 23 και 24 Νοεμβρίου 2018. Κατά τη δεύτερη φάση (Νοέμβριος 2018 – Φεβρουάριος 2019) οι εκπαιδευτικοί θα εφαρμόσουν τις ιδέες του Προγράμματος «MaSDiV» στις διδασκαλίες τους στην τάξη. Η τρίτη φάση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 16 Μαρτίου 2019, περιλαμβάνει αναστοχασμό και ανατροφοδότηση και ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί θα κληθούν να μοιραστούν την εμπειρία τους από την εφαρμογή της μεθοδολογίας του «MaSDiV».

Όλες οι επιμορφώσεις της πρώτης φάσης (Νοέμβριος 2018) θα διεξαχθούν στη Λευκωσία, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της ΠΟΕΔ (Λεωφόρος Κυρηνείας 184, Πλατύ Αγλαντζιάς). Επισυνάπτεται προκαταρκτικό πρόγραμμα των επιμορφώσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στην ιστοσελίδα του Παδαγωγικού Ινστιτούτου http://www.pi-eggrafes.ac.cy/, στην κατηγορία «Εξειδικευμένα σεμινάρια», μέχρι τη Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2018. Για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή των ενδιαφερομένων ως χρηστών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου http://www.pi-eggrafes.ac.cy/.

Τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στις επιμορφωτικές δράσεις του Προγράμματος «MaSDiV» θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στις 14 Νοεμβρίου 2018. Σημειώνεται ότι στους εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στις επιμορφωτικές δράσεις θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης και συμμετοχής από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «MaSDiV».

Παρακαλούμε όπως ενημέρωσετε σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας και τους/τις ενθαρρύνετε να συμμετάσχουν στις επιμορφωτικές δράσεις του Προγράμματος «MaSDiV».

 

Εγκύκλιος

Πρόγραμμα

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής