Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Κύπρο, διοργανώνει Ημερίδα με τίτλο «Πρόσφυγες και Μετανάστες: παιδαγωγικές προσεγγίσεις». Η Ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2018, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στη Λευκωσία, από τις 8:30 μέχρι τις 13:30.

H Ημερίδα θα προσφέρει ευκαιρίες αναστοχασμού και προβληματισμού στους/στις εκπαιδευτικούς σε θέματα προσφύγων, κυρίως σε επίπεδο ευαισθητοποίησης και ενσυναίσθησης, καθώς και στον ρόλο του σχολείου και των εκπαιδευτικών όσον αφορά την ένταξή των προσφύγων στην Κύπρο. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για σχετικές πολιτικές του Υ.Π.Π. και πρακτικές μεθόδους ένταξης των παιδιών με μεταναστευτική και προσφυγική βιογραφία στο σχολείο καθώς και να γνωρίσουν παιδαγωγικά εργαλεία που έχει αναπτύξει η Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες.

Η Ημερίδα θα περιλαμβάνει κύρια εισήγηση από τον Καθηγητή του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Μιχαλίνο Ζεμπύλα. Επιπλέον, θα διεξαχθούν τέσσερα (4) παράλληλα Εργαστήρια, από τα οποία οι συμμετέχοντες/ουσες θα κληθούν να επιλέξουν ένα. Επισυνάπτεται το προκαταρκτικό Πρόγραμμα της Hμερίδας με τις περιγραφές των Εργαστηρίων. Σε κάθε Εργαστήριο σημειώνεται η βαθμίδα εκπαιδευτικών που μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή.

Οι δηλώσεις συμμετοχής των εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην Ημερίδα θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-eggrafes.ac.cy). Για τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων των εκπαιδευτικών. Οι δηλώσεις θα γίνονται δεκτές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών (http://www.pi-eggrafes.ac.cy), στην κατηγορία Ημερίδες-Συνέδρια, μέχρι τις 29 Οκτωβρίου 2018. Σημειώνεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στην Ημερίδα θα ανακοινωθούν στις 31 Οκτωβρίου 2018 στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (www.pi.ac.cy). Για διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22402367 και 22402384.

Στους/στις συμμετέχοντες/ουσες θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.

 

Εγκύκλιος

Πρόγραμμα

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής