Επικοινωνία

Δρ Ανδρεανή Μπάιτελμαν

Phone22402484

emailbaitelman-ioannou.a
@cyearn.pi.ac.cy

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα

Αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που:

  • είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 28Β(10) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως (Αρ.2) του 2017, ή και στους πίνακες διορισίμων σύμφωνα με το άρθρο 28ΒΒ(7)(α) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως (Αρ. 2) του 2017
  • είναι τοποθετημένοι σε δημόσια σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας ως αντικαταστάτες εκπαιδευτικοί ή είναι εν δυνάμει αντικαταστάτες εκπαιδευτικοί
  • μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα κατά τις απογευματινές ώρες σύμφωνα με το εκάστοτε προσφερόμενο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα θα προσφέρεται σε χρονιαία βάση, σύμφωνα με τις ανάγκες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας.