Σεμινάρια σε Σχολική Βάση

Έντυπα

Έντυπο ανατροφοδότησης επιμορφωτικής δράσης

Έντυπο οδοιπορικών

Έντυπο πληρωμών

Οδηγίες για καταχώρηση επιμορφωτικών δράσεων στο ωρολόγιο πρόγραμμα των εισητητών/τριών

Παρουσίαση για εξωτερικούς συνεργάτες

Παρουσιολόγιο σεμιναρίου

Επικοινωνία

Σοφία Αγαθαγγέλου

Phone22402366

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εγγραφών

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εγγραφών

Για πρόβλημα τεχνικής φύσης:

www.pi-eggrafes.ac.cy
email Αναφορά Προβλήματος

Μιχάλης Μάγος

Phone 22402351

Η αίτηση για ενημερωτικές διαλέξεις και βιωματικά εργαστήρια για γονείς θα μπορεί να υποβληθεί από εκπρόσωπο του Συνδέσμου Γονέων του Σχολείου, ο/η οποίος/α θα πρέπει να βρίσκεται σε συνεννόηση και συνεργασία με τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου. Η αίτηση θα υποβληθεί μόνο ηλεκτρονικά στον ιστοχώρο του Π.Ι. www.pi-eggrafes.ac.cy στην κατηγορία Σεμινάρια για Γονείς. Κάθε σχολείο μπορεί να υποβάλει αίτηση για ένα σεμινάριο για γονείς.

Τα σχολεία μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τα Σεμινάρια σε Σχολική βάση και τα Σεμινάρια για Γονείς, που αναμένεται να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2019. Εντούτοις, τα σχολεία ενθαρρύνονται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους το συντομότερο δυνατόν, αφού για κάθε σεμινάριο υπάρχει περιορισμένη διαθεσιμότητα. Ως εκ τούτου, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφόρηση σχετικά με τα σεμινάρια για γονείς, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη συντονίστρια του Προγράμματος Δρ Σοφία Αγαθαγγέλου (τηλ. 22402366 και ηλεκτρονική διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ).