Σεμινάρια σε Σχολική Βάση

Έντυπα

Έντυπο Ανατροφοδότησης Επιμορφωτικής Δράσης

Έντυπο οδοιπορικών

Έντυπο πληρωμών

Οδηγίες για καταχώρηση επιμορφωτικών δράσεων στο ωρολόγιο πρόγραμμα των εισητητών/τριών

Παρουσίαση για εξωτερικούς συνεργάτες

Παρουσιολόγιο σεμιναρίου

Επικοινωνία

Δρ Έλενα Παπαμιχαήλ

Phone22402367

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Δρ Δέσπω Κυπριανού

Phone22402384

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εγγραφών

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εγγραφών

Για πρόβλημα τεχνικής φύσης:

www.pi-eggrafes.ac.cy
email Αναφορά Προβλήματος

Μιχάλης Μάγος

Phone 22402351

Τα Σεμινάρια σε Σχολική Βάση διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

(α) Σεμινάρια σε Σχολική Βάση που αφορούν σε Γενικά Θέματα και

(β) Σεμινάρια σε Σχολική Βάση που αφορούν σε Διδακτική Γνωστικών Αντικειμένων.

Κάθε σχολείο μπορεί να υποβάλει αίτηση για ένα σεμινάριο από κάθε κατηγορία (ένα σεμινάριο για Γενικά Θέματα ή/και ένα σεμινάριο Διδακτικής Γνωστικών Αντικειμένων).

Οι αιτήσεις κάθε σχολείου θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στον ιστοχώρο του Π.Ι. www.pi-eggrafes.ac.cy στην κατηγορία Σεμινάρια σε Σχολική Βάση. Η αίτηση θα μπορεί να υποβληθεί από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε συνεννόηση με τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου. Για τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων του ατόμου που υποβάλλει την αίτηση στην πλατφόρμα εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Τα σχολεία μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τα Σεμινάρια σε Σχολική βάση και τα Σεμινάρια για Γονείς, που αναμένεται να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2019. Εντούτοις, τα σχολεία ενθαρρύνονται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους το συντομότερο δυνατόν, αφού για κάθε σεμινάριο υπάρχει περιορισμένη διαθεσιμότητα. Ως εκ τούτου, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφόρηση σχετικά με τα σεμινάρια σε σχολική βάση, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους συντονιστές του Προγράμματος στο Π.Ι., Δρα Έλενα Παπαμιχαήλ (τηλ. 22402367) και Δρα Δέσπω Κυπριανού (τηλ. 22402384) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it